Ny utbildning! Ekopedagogik – att skapa fred med jorden

young cheerful woman in the field touches the ears

Nu presenterar vi en ny kurs med start vårterminen 2021! Ekopedagogik – att skapa fred med jorden
En ettårig folkhögskolekurs på halvtid, distans (tre fysiska träffar per termin, CSN-berättigad).

Hur skapar vi fred med jorden? Hur lär vi oss leva i balans med naturen, omvärlden, varandra och oss själva? Med denna utbildning får du utforska hur du kan frigöra din och andras handlingskraft som medskapare av en hållbar samhällskultur där allt liv har rättigheter.

Ekopedagogik

Ekopedagogiken står för ett språng från människocentrerade synsätt till en jordintegrerade. Syftet är att stärka människor i att frigöra sin förmåga som förändringsagenter och medskapare av en hållbar, rättvis och meningsfull samhällskultur. En kultur där vi lär oss att leva i fred med jorden, och bygga broar mellan miljö- och rättvisefrågor.

Ekopedagogik möjliggör en resa från dominans och kontroll till samverkan och ömsesidighet, från objekt till subjekt. En världsbild grundad i att både människor och natur har egenvärden och inte bara ekonomiska nyttovärden. Från rättigheter för enbart mänskliga individer till rättigheter för folkgrupper, lokalsamhällen och ekosystem – naturens rättigheter.

Ekopedagogiken bygger på Paulo Freires frigörande pedagogik, en grundpelare i svensk folkbildning. Sent i livet tog Freire initiativet till ekopedagogik – folkbildning 2.0 med tydliga ekologiska ramar. Den började formas vid Riotoppmötet om miljön 1992 för att möjliggöra innovativt, transformativt och integrativt lärande.

Ekopedagogik är inte en ny metod, utan tillför en gemensam plattform för alla former av jordintegrerade utbildningar – formella, informella och icke-formella. Den vägleder odlandet av hållbara och regenerativa (livgivande) förhållningssätt inom allt ifrån förskola, grundskola och akademi till lärande organisationer inom näringsliv, myndigheter och civilsamhälle.

I utbildningen medskapar vi trygga lärmiljöer, där vi lär av och med varandra. Ingen har alla svaren, men alla har något att bidra med. På träffarna varvas föreläsningar och studiebesök med samtal, reflektioner och övningar. Mellan träffarna sker utforskandet i bl a stödgrupper, online-seminarier samt personliga projekt som knyter an till den egna vardagen.

Vi lär med alla sinnen och hela kroppen, och tränar oss tillsammans i att hålla utrymme för ekopedagogiska lärprocesser i våra olika sammanhang.

Låter det spännande?
Då kan du läsa mer på hemsidan:
https://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/ekopedagogik-att-skapa-fred-med-jorden/

Direktlänk till ansökan:
http://bit.ly/ekoped_21