Om Skolan

Varje år möts ca 300 deltagare från olika länder på skolans långa kurser. Karlskoga folkhögskola ligger i en naturskön miljö vid sjön Möckeln, endast 1800 meter från stadskärnan. Alldeles intill finns strövområden och motionsspår. Även brygga och badmöjligheter finns i direkt anslutning till skolan.

Folkhögskolan vill vara en miljö fri från droger och alkohol. Skolan är en plats för aktivitet, sökande och tänkande. Här finns viljan till en fri och öppen diskussion.

Ett 50-tal studerande bor på skolan, där varje studerande har enkelrum med toalett och dusch. Rummen är rökfria och handikappanpassade. Bredbandsuppkoppling till Internet finns tillgänglig.

Skolan erbjuder olika aktiviteter på fritiden, t.ex. kulturprogram, cafékvällar, estetisk verksamhet och biljard. Skolans idrottsförening inbjuder till aktiviteter i sporthallen. Klätterväggen är flitigt använd. Under säsong finns även möjlighet att låna kanot eller långfärdsskridskor.

Equmeniakyrkan och ungdomsförbundet Equmenia huvudmän

Karlskoga folkhögskola har Equmeniakyrkan och ungdomsförbundet Equmenia som huvudmannarörelse. Förutom denna skola driver Equmeniakyrkan och Equmenia även Härnösands folkhögskola, Södra Vätterbygdens folkhögskola, Bromma folkhögskola och Sjöviks folkhögskola.

Folkhögskolorna utgör en väsentlig del av kyrkans samhällsengagemang och de arbetar även inåt i rörelsen. Med kristen tro som grund ska skolorna erbjuda en miljö för bildning och personlig utveckling. De ska vara tillgängliga för alla, hävda allas lika värde och aktivt ta ställning för demokratin.

Equmeniakyrkan är en ny kyrka som bildades 2011 genom en sammanslagning av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan. Den nya kyrkans bildarorganisationer har sina rötter i 1800-talets folkväckelse och folkrörelser. Bildningsverksamhet blev tidigt ett inslag i rörelsernas utveckling och man startade därför folkhögskolor.

Varje folkhögskola är en egen juridisk person med egen styrelse som tillsätter rektor och fastställer mål och verksamhetsplan. Huvudmannarörelsen bidrar med ideella insatser, t.ex. i styrelsearbetet och har inga krav på avkastning.

Samordningen av folkhögskolornas verksamhet inom Equmeniakyrkan och Equmenia sker genom ett folkhögskoleråd tillsatt av huvudmännens styrelser.

Läs mer:

Styrdokument för Equmeniakyrkans och Equmenias folkhögskolverksamhet.

Equmeniakyrkan
Equmenia

Bromma folkhögskola
Härnösands folkhögskola
Södra Vätterbygdens folkhögskola
Sjöviks folkhögskola

Skapande verkstad

I Skapandeverkstad deltar samtliga kursdeltagare för att umgås över kursgränserna. Du kan välja mellan ett 15-tal olika ämnen t.ex. bild, yoga, motion. Ämnena kan variera något från år till år.

Livsåskådning

I vår tid bär många på existentiella frågor. Skolan vill på olika sätt ge utrymme för reflektion i livsåskådningsfrågor inte minst det mångkulturella samhälle vi lever i.

Boende

Karlskoga Folkhögskola har ett internat med ett 50-tal enkelrum.
Väljer du att bo på skolan bor du i ett hus med 13 rum där varje rum har egen dusch och toalett. Alla har möjlighet att använda Internet via bredband. Gemensamt för alla i huset är kök, dagrum med TV och tvättstuga.

Du betalar internatavgift månadsvis i förskott. Internatet, liksom skolan i övrigt, är drogfritt område. I internatavgiften ingår frukost och lunch, måndag till fredag.

Restaurang

Skolans restaurang erbjuder näringsriktig och varierande frukost och lunch måndag till fredag.

Kostnad

Undervisningen är gratis, men vistelsen på skolan medför vissa kostnader.
Internatelev (inkl. frukost och lunch måndag – fredag) 970 kr/vecka.

Bekräftelseavgift vid antagning 250 kr.

Serviceavgift 1650 kr/termin. Här ingår bl.a. eftermiddagskaffe, kopiering, internet, festmiddagar, olycksfallsförsäkring och kulturaktiviteter.
Dessa kostnader betalas terminsvis, september/januari. Du betalar utöver detta litteratur, material och studieresor.

Finansiering

Information får du genom Centrala Studiestödsnämnden, CSN:s hemsida,
eller av Annelie Svensson, tel 0586-646 00.
Tips på stipendier och fonder hittar du på www.allastudier.se