Karlskoga Folkhögskola

Hitta din framtida utbildning hos oss!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Student

Till hösten startar vi en utbildning för dig som brinner för film, musik eller scenkonst och vill arbeta professionellt inom de kreativa branscherna! Skapandet är alltid grunden, men för att den professionella kulturen ska fungera krävs personer som tar på sig arbetet att finansiera, leda, planera och sälja. Det blir kulturentreprenörens uppgift. 

Målet för utbildningen är att du ska lära dig att navigera i både den privata marknaden och i den offentliga världen och därigenom kunna både skapa projekt och driva företag inom den kreativa industrin.

Jag har arbetat med att driva projekt inom kulturområdet i hela mitt liv. Allt från att haft en egen professionell teatergrupp, till att spela musik, eller producera film och driva större organisationer inom kulturområdet. Jag är för närvarande VD på Live at Heart-festivalen och driver mitt eget produktionsbolag inom film och TV. Jag kan se att det finns ett underskott av kulturentreprenörer. Vi som kan starta, driva, finansiera och organisera projekten. Vi behövs för att kulturen ska utvecklas – Du behövs för att kulturen ska utvecklas!”
Kursansvarig, Åke Lundström

Läs mer och sök utbildningen här på hemsidan

Nu presenterar vi en ny kurs med start vårterminen 2021! Ekopedagogik – att skapa fred med jorden
En ettårig folkhögskolekurs på halvtid, distans (tre fysiska träffar per termin, CSN-berättigad).

Hur skapar vi fred med jorden? Hur lär vi oss leva i balans med naturen, omvärlden, varandra och oss själva? Med denna utbildning får du utforska hur du kan frigöra din och andras handlingskraft som medskapare av en hållbar samhällskultur där allt liv har rättigheter.

Ekopedagogik

Ekopedagogiken står för ett språng från människocentrerade synsätt till en jordintegrerade. Syftet är att stärka människor i att frigöra sin förmåga som förändringsagenter och medskapare av en hållbar, rättvis och meningsfull samhällskultur. En kultur där vi lär oss att leva i fred med jorden, och bygga broar mellan miljö- och rättvisefrågor.

Ekopedagogik möjliggör en resa från dominans och kontroll till samverkan och ömsesidighet, från objekt till subjekt. En världsbild grundad i att både människor och natur har egenvärden och inte bara ekonomiska nyttovärden. Från rättigheter för enbart mänskliga individer till rättigheter för folkgrupper, lokalsamhällen och ekosystem – naturens rättigheter.

Ekopedagogiken bygger på Paulo Freires frigörande pedagogik, en grundpelare i svensk folkbildning. Sent i livet tog Freire initiativet till ekopedagogik – folkbildning 2.0 med tydliga ekologiska ramar. Den började formas vid Riotoppmötet om miljön 1992 för att möjliggöra innovativt, transformativt och integrativt lärande.

Ekopedagogik är inte en ny metod, utan tillför en gemensam plattform för alla former av jordintegrerade utbildningar – formella, informella och icke-formella. Den vägleder odlandet av hållbara och regenerativa (livgivande) förhållningssätt inom allt ifrån förskola, grundskola och akademi till lärande organisationer inom näringsliv, myndigheter och civilsamhälle.

I utbildningen medskapar vi trygga lärmiljöer, där vi lär av och med varandra. Ingen har alla svaren, men alla har något att bidra med. På träffarna varvas föreläsningar och studiebesök med samtal, reflektioner och övningar. Mellan träffarna sker utforskandet i bl a stödgrupper, online-seminarier samt personliga projekt som knyter an till den egna vardagen.

Vi lär med alla sinnen och hela kroppen, och tränar oss tillsammans i att hålla utrymme för ekopedagogiska lärprocesser i våra olika sammanhang.

Låter det spännande?
Då kan du läsa mer på hemsidan:
https://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/ekopedagogik-att-skapa-fred-med-jorden/

Direktlänk till ansökan:
http://bit.ly/ekoped_21

En öppen, interaktiv online workshop om framtidens etiska banker. Delta i rörelsen för en hållbar cirkulär ekonomi med rättvisa pengar, som respekterar rättigheter för både människor och natur! Vilken roll kan en modern bankrörelse spela för en hållbar omställning?

BAKGRUND & SAMMANHANG:  Etik är samtal om den moraliska kompassen i samhället, som idé och praktik. Etik och hållbarhet hänger samman. Inom ekonomin behövs idag bank- och penningsystem som sätter människor och miljö före aktieägare och vinster – ett viktigt steg för att klara omställningen till hållbarhet.

MEDARRANGÖRER:

  • JAK Medlemsbank (Falun/Borlänge lokalavdelning)
  • Ekopedagogiska föreningen 
  • Föreningen Positiva pengar

JAK leder jämte Ekobanken utvecklingen av god banketik. I detta ingår att utforska lokal finansiering för att möjliggöra hållbara lokalsamhällen i balans med naturen. Det är lokalt som globala kriser kan mötas och hanteras, där sammanstrålar utmaningarna och möjligheterna. Hur kan etiska banker och deras medlemmar, liksom andra ekonomiska aktörer, verka för och bidra till en hållbar ”glokal” kultur byggd på tillit och relationer istället för tillväxt och transaktioner? Där pengar förenar och ger nytt liv, istället för att splittra och utarma livet på jorden?

INNEHÅLL I KURSEN:  Under workshopen blandas dialog och reflektion med föreläsningar och övningar.
Genom ekopedagogiken får vi stöd i ett ekologiskt baserat lärande, där vi bland annat utforskar:

• Hållbar omställning: vår tids utmaning.
• Visionen: cirkulär, regenerativ ekonomi.
• Hållbara bank- och penningsystem.
• Etik, moral och kultur i bankvärlden.
• Lokal finansiering: praktiska exempel.

Dessutom tittar vi närmare på möjligheten att vidareutveckla nätverk för samverkan kring god banketik, en gemensam plattform för en starkare röst i samhället.
Var hittar vi hävstängerna för att vända utvecklingen? Hur kan vi agera i dessa frågor och lära av och med varandra?

Välkommen till tre dagar där vi sprider ringar på vattnet och bidrar till att möjliggöra finansieringen av en hållbar omställning! 

LÄNK TILL ANMÄLAN:  Information om kursen och anmälan hittar du på: karlskogafolkhogskola.se
(Direktlänk till ansökan Schoolsoft): http://bit.ly/framtidens-bank

OBS – Först till kvarn, begränsat antal platser! Anmäl dig senast 9 oktober. 

Workshopen leds av ekopedagogerna Ingrid och Nikolas Berg, som även är huvudansvariga för den ettåriga utbildningen ”Framtidens by – bredbandsbullerbyar” på Karlskoga folkhögskola.

Välkommen till ett nytt läsår på Karlskoga folkhögskola! Läsåret 2020/2021 startar på plats måndagen 24 augusti, enligt nu gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten avseende vuxenutbildning. Vi ser fram emot att välkomna alla nya och gamla studerande till våra kurser. Du som studerande kommer att få mer aktuell kursinformation innan din kurs startar. 
Vi välkomnar även konferenser, korta kurser, vandrarhems- och matgäster till oss. Vi berättar gärna mer om hur vi skapar en säker konferensmiljö med digitala möjligheter.

Karlskoga Folkhögskola följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer löpande och vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa en trygg och säker studie- och restaurangmiljö.

Välkommen!

Uppdatering: På grund av det rådande läget i landet väljer vi att genomföra kursen online på distans.

Omställningen till ett hållbart samhälle är en kollektiv och individuell läroprocess som berör alla. FN har utsett ”Lärande för hållbarhet” som en central strategi för att möta globala hållbarhetskriser och nå bortom målen i Agenda 2030.

Ekopedagogiken innebär ett ”språng för hållbart lärande”, från antropocentriska perspektiv till jordcentrerade. Med rötter i Sydamerikas frigörande pedagogik stöder den människor i att agera som ”barfotapedagoger”, världsmedborgare och medskapare av en hållbar, glokal och mångfaldig fredskultur där allt liv har rättigheter. Ekopedagogiken kan ses som ett nästa steg för folkbildningen, och är tillämpbar i alla delar av samhället och i alla former av lärande – formellt, icke-formellt och informellt. Hur kan vi förhålla oss lärande i spänningsfälten mellan verklighet och vision? Detta blir en utforskande resa för att medskapa framtiden.

Syfte:
Vi vill med denna sommarkurs:

  • sprida kunskap i samhället om ekopedagogik.
  • utforska och fördjupa förståelsen tillsammans med deltagarna.
  • att deltagarna ska kunna pröva på de ekopedagogiska förhållningssätten som ett första steg för att sprida ekopedagogiska frön vidare i sin omgivning och världen.

Kurstid: 26-28 juni 2020 via distans. Mer information ges när du antagits till kursen.

Mer fördjupad information, som gäller den längre veckokursen, finns att läsa här:

Sök kursen via plattformen Schoolsoft, som vår folkhögskola är kopplad till. Klicka här för att söka!
Huvudansvariga för kursen: Ingrid Berg och Nikolas Berg, Medskaparna

Nyheter & Evenemang

Arkiv

Degerfors IF och Folkhögskolan knyter närmare samarbete under 2021

Karlskoga Folkhögskola startar i höst en ny inriktning på Allmän Kurs. – Att förstå världen genom fotboll. Inriktningen ger möjlighet att på gymnasienivå, studera och förstå vår omvärld genom olika perspektiv på fotboll. Därför känns det extra kul att vi i år knyter ett närmare samarbete med Degerfors IF. Med gästföreläsningar, besök och andra utbyten mellan […]

Rävåsens IK och Karlskoga Folkhögskola utökar samarbetet under 2021

Folkhögskolan startar I höst inriktningen: Allmän Kurs – Att förstå världen genom fotboll. En spännande möjlighet att på gymnasienivå studera och förstå vår omvärld genom olika perspektiv på fotboll. Kursinnehållet är tematiskt, där ämnen som historia, religion och samhällskunskap vävs samman med svenska/svenska som andraspråk. Rävåsens IK tyckte att detta lät spännande och årets samarbete utökas […]

Kulturentreprenörerna: Ny utbildning på Karlskoga Folkhögskola

Till hösten startar vi en utbildning för dig som brinner för film, musik eller scenkonst och vill arbeta professionellt inom de kreativa branscherna! Skapandet är alltid grunden, men för att den professionella kulturen ska fungera krävs personer som tar på sig arbetet att finansiera, leda, planera och sälja. Det blir kulturentreprenörens uppgift.  Målet för utbildningen […]

Apg29 Pionjär inbjuder till Sverigeresan 2021

Under höstterminen kommer Apg29 Pionjär för första gången genomföra “Sverigeresan”. Under 16 veckor kommer ett team resa från Malmö i söder till Haparanda i norr genom var och en av Equmeniakyrkans regioner för att bidra med inspiration och glädje. Vi söker nu 6 deltagare och 2 ledare som vill utmanas att tillsammans resa, möta människor, […]