Karlskoga Folkhögskola

Hitta din framtida utbildning hos oss!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Nu presenterar vi en ny kurs med start vårterminen 2021! Ekopedagogik – att skapa fred med jorden
En ettårig folkhögskolekurs på halvtid, distans (tre fysiska träffar per termin, CSN-berättigad).

Hur skapar vi fred med jorden? Hur lär vi oss leva i balans med naturen, omvärlden, varandra och oss själva? Med denna utbildning får du utforska hur du kan frigöra din och andras handlingskraft som medskapare av en hållbar samhällskultur där allt liv har rättigheter.

Ekopedagogik

Ekopedagogiken står för ett språng från människocentrerade synsätt till en jordintegrerade. Syftet är att stärka människor i att frigöra sin förmåga som förändringsagenter och medskapare av en hållbar, rättvis och meningsfull samhällskultur. En kultur där vi lär oss att leva i fred med jorden, och bygga broar mellan miljö- och rättvisefrågor.

Ekopedagogik möjliggör en resa från dominans och kontroll till samverkan och ömsesidighet, från objekt till subjekt. En världsbild grundad i att både människor och natur har egenvärden och inte bara ekonomiska nyttovärden. Från rättigheter för enbart mänskliga individer till rättigheter för folkgrupper, lokalsamhällen och ekosystem – naturens rättigheter.

Ekopedagogiken bygger på Paulo Freires frigörande pedagogik, en grundpelare i svensk folkbildning. Sent i livet tog Freire initiativet till ekopedagogik – folkbildning 2.0 med tydliga ekologiska ramar. Den började formas vid Riotoppmötet om miljön 1992 för att möjliggöra innovativt, transformativt och integrativt lärande.

Ekopedagogik är inte en ny metod, utan tillför en gemensam plattform för alla former av jordintegrerade utbildningar – formella, informella och icke-formella. Den vägleder odlandet av hållbara och regenerativa (livgivande) förhållningssätt inom allt ifrån förskola, grundskola och akademi till lärande organisationer inom näringsliv, myndigheter och civilsamhälle.

I utbildningen medskapar vi trygga lärmiljöer, där vi lär av och med varandra. Ingen har alla svaren, men alla har något att bidra med. På träffarna varvas föreläsningar och studiebesök med samtal, reflektioner och övningar. Mellan träffarna sker utforskandet i bl a stödgrupper, online-seminarier samt personliga projekt som knyter an till den egna vardagen.

Vi lär med alla sinnen och hela kroppen, och tränar oss tillsammans i att hålla utrymme för ekopedagogiska lärprocesser i våra olika sammanhang.

Låter det spännande?
Då kan du läsa mer på hemsidan:
https://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/ekopedagogik-att-skapa-fred-med-jorden/

Direktlänk till ansökan:
http://bit.ly/ekoped_21

En öppen, interaktiv online workshop om framtidens etiska banker. Delta i rörelsen för en hållbar cirkulär ekonomi med rättvisa pengar, som respekterar rättigheter för både människor och natur! Vilken roll kan en modern bankrörelse spela för en hållbar omställning?

BAKGRUND & SAMMANHANG:  Etik är samtal om den moraliska kompassen i samhället, som idé och praktik. Etik och hållbarhet hänger samman. Inom ekonomin behövs idag bank- och penningsystem som sätter människor och miljö före aktieägare och vinster – ett viktigt steg för att klara omställningen till hållbarhet.

MEDARRANGÖRER:

  • JAK Medlemsbank (Falun/Borlänge lokalavdelning)
  • Ekopedagogiska föreningen 
  • Föreningen Positiva pengar

JAK leder jämte Ekobanken utvecklingen av god banketik. I detta ingår att utforska lokal finansiering för att möjliggöra hållbara lokalsamhällen i balans med naturen. Det är lokalt som globala kriser kan mötas och hanteras, där sammanstrålar utmaningarna och möjligheterna. Hur kan etiska banker och deras medlemmar, liksom andra ekonomiska aktörer, verka för och bidra till en hållbar ”glokal” kultur byggd på tillit och relationer istället för tillväxt och transaktioner? Där pengar förenar och ger nytt liv, istället för att splittra och utarma livet på jorden?

INNEHÅLL I KURSEN:  Under workshopen blandas dialog och reflektion med föreläsningar och övningar.
Genom ekopedagogiken får vi stöd i ett ekologiskt baserat lärande, där vi bland annat utforskar:

• Hållbar omställning: vår tids utmaning.
• Visionen: cirkulär, regenerativ ekonomi.
• Hållbara bank- och penningsystem.
• Etik, moral och kultur i bankvärlden.
• Lokal finansiering: praktiska exempel.

Dessutom tittar vi närmare på möjligheten att vidareutveckla nätverk för samverkan kring god banketik, en gemensam plattform för en starkare röst i samhället.
Var hittar vi hävstängerna för att vända utvecklingen? Hur kan vi agera i dessa frågor och lära av och med varandra?

Välkommen till tre dagar där vi sprider ringar på vattnet och bidrar till att möjliggöra finansieringen av en hållbar omställning! 

LÄNK TILL ANMÄLAN:  Information om kursen och anmälan hittar du på: karlskogafolkhogskola.se
(Direktlänk till ansökan Schoolsoft): http://bit.ly/framtidens-bank

OBS – Först till kvarn, begränsat antal platser! Anmäl dig senast 9 oktober. 

Workshopen leds av ekopedagogerna Ingrid och Nikolas Berg, som även är huvudansvariga för den ettåriga utbildningen ”Framtidens by – bredbandsbullerbyar” på Karlskoga folkhögskola.

Välkommen till ett nytt läsår på Karlskoga folkhögskola! Läsåret 2020/2021 startar på plats måndagen 24 augusti, enligt nu gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten avseende vuxenutbildning. Vi ser fram emot att välkomna alla nya och gamla studerande till våra kurser. Du som studerande kommer att få mer aktuell kursinformation innan din kurs startar. 
Vi välkomnar även konferenser, korta kurser, vandrarhems- och matgäster till oss. Vi berättar gärna mer om hur vi skapar en säker konferensmiljö med digitala möjligheter.

Karlskoga Folkhögskola följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer löpande och vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa en trygg och säker studie- och restaurangmiljö.

Välkommen!

Uppdatering: På grund av det rådande läget i landet väljer vi att genomföra kursen online på distans.

Omställningen till ett hållbart samhälle är en kollektiv och individuell läroprocess som berör alla. FN har utsett ”Lärande för hållbarhet” som en central strategi för att möta globala hållbarhetskriser och nå bortom målen i Agenda 2030.

Ekopedagogiken innebär ett ”språng för hållbart lärande”, från antropocentriska perspektiv till jordcentrerade. Med rötter i Sydamerikas frigörande pedagogik stöder den människor i att agera som ”barfotapedagoger”, världsmedborgare och medskapare av en hållbar, glokal och mångfaldig fredskultur där allt liv har rättigheter. Ekopedagogiken kan ses som ett nästa steg för folkbildningen, och är tillämpbar i alla delar av samhället och i alla former av lärande – formellt, icke-formellt och informellt. Hur kan vi förhålla oss lärande i spänningsfälten mellan verklighet och vision? Detta blir en utforskande resa för att medskapa framtiden.

Syfte:
Vi vill med denna sommarkurs:

  • sprida kunskap i samhället om ekopedagogik.
  • utforska och fördjupa förståelsen tillsammans med deltagarna.
  • att deltagarna ska kunna pröva på de ekopedagogiska förhållningssätten som ett första steg för att sprida ekopedagogiska frön vidare i sin omgivning och världen.

Kurstid: 26-28 juni 2020 via distans. Mer information ges när du antagits till kursen.

Mer fördjupad information, som gäller den längre veckokursen, finns att läsa här:

Sök kursen via plattformen Schoolsoft, som vår folkhögskola är kopplad till. Klicka här för att söka!
Huvudansvariga för kursen: Ingrid Berg och Nikolas Berg, Medskaparna

Nyheter & Evenemang

Arkiv

Karlskoga folkhögskola söker lärare!

Vi söker nu en lärare i svenska som andraspråk till Karlskoga folkhögskola. Tjänsten är en visstidsanställning på 75% av en heltid. Du kommer att arbeta med svenskundervisning i vårt ESF-projekt: Arena för alla med deltagare som står långt från arbetsmarknaden. Du kommer vidare att vara en del i projektorganisationen, med målet att underlätta inträdet på […]

Anbud utvärdering, ESF-Projekt ”Arena för alla”

Vi söker nu utvärderare till vårt ESF-Projekt. Läs mer genom att klicka på vår anbudsförfrågan här. Bakgrund:Karlskoga folkhögskola ska genomföra ett dialogprojekt med målgruppen nyanlända kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden. Samarbetsparter är Karlskoga och Degerfors kommuner, Region Örebro, IF Metall Östra Värmland samt Arbetsförmedlingen. Målet är att deltagarna under projektperioden ska göra en […]

Ny utbildning! Ekopedagogik – att skapa fred med jorden

Nu presenterar vi en ny kurs med start vårterminen 2021! Ekopedagogik – att skapa fred med jordenEn ettårig folkhögskolekurs på halvtid, distans (tre fysiska träffar per termin, CSN-berättigad). Hur skapar vi fred med jorden? Hur lär vi oss leva i balans med naturen, omvärlden, varandra och oss själva? Med denna utbildning får du utforska hur […]

Erbjudande: Jultallrik från Restaurang Udden!

Julbord är i år en utmaning för många företag och sällskap. Vi erbjuder därför en smakfull och rejäl jultallrik med julbordets alla självklarheter, redo att levereras till din dörr! En smidig lösning och ett bra alternativ när det är svårt att samlas i stora grupper. Jultallriken kan beställas av både företag och privata sällskap. Lägsta […]

Karlskoga folkhögskola inleder spännande ESF-projektet: Arena för alla

Det är med glädje vi nu konstaterar att Karlskoga folkhögskola har inlett ESF-projektet “Arena för alla”! Detta 2-åriga projekt medfinansieras av Europeiska socialfonden och sker i nära samarbete med Karlskoga kommun, Degerfors kommun, Region Örebro och IF Metall Östra Värmland. Målet med projektet är att föra utrikesfödda, som står långt ifrån arbetsmarknaden, och själva arbetsmarknaden […]

Jazzkonsert 30/9 – Tomas Janzon Trio

Varmt välkommen till en härlig Jazzkväll på Karlskoga Folkhögskola! Thomas Janzon trio, kända från jazzscener världen över, kommer nu till Karlskoga! Med Rubem Farias-bas, Ali Jojo Djeridi-trummor och Tomas Janzon Trio på gitarr.Deras musik har beskrivits som generös, inbjudande, mästerlig och graciös, med melodierna och deras möjligheter i centrum. Konserten äger rum i folkhögskolans restaurang […]