Anbud utvärdering, ESF-Projekt ”Arena för alla”

Vi söker nu utvärderare till vårt ESF-Projekt. Läs mer genom att klicka på vår anbudsförfrågan här.

Bakgrund:
Karlskoga folkhögskola ska genomföra ett dialogprojekt med målgruppen nyanlända kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden. Samarbetsparter är Karlskoga och Degerfors kommuner, Region Örebro, IF Metall Östra Värmland samt Arbetsförmedlingen. Målet är att deltagarna under projektperioden ska göra en stegförflyttning och komma närmre arbetsmarknaden. Detta kommer att ske genom utbildning av målgruppen och samarbetsparterna, dialogträffar med målgrupp och samarbetsparter och arbetsplatsförlagda insatser för deltagarna. Projektet samfinansieras av Europeiska Socialfonden och Karlskoga folkhögskola och är inom programområde 2.