Shiatsu grundkurs – Distans

Om utbildningen

Hälsa i en holistisk medveten närvaro i kropp och sinne. Är du intresserad av akupressur, friskvård, massage, psykologi, filosofi, meditation och stresshantering – för självkännedom, balans och styrka?

Livet är rörelse! Vårt liv består av en mängd naturliga cykler och rytmer. Det är likt en pendel, där en energirörelse ger upphov till en annan energirörelse. Att följa föränderligheten ger balans. Samspelet mellan dessa energirörelser grundlägger vår tillvaro. Obalans i deras inbördes relationer uttrycker sig som fysiska och emotionella obehag, vilka kan manifesteras som sjukdomar. Shiatsu är att studera rörelse mot balans. 

“Om vi kunde tillräckligt förstå universums ordning, så skulle vi finna att den överträffar allt vad de visaste kunde önska sig och att det är omöjligt att göra den bättre än den är”

GW Leibniz (1646-1769)

Vad är shiatsu

Shiatsu är en behandlingsterapi med ursprung från Japan och har rötter i österländsk medicin. Inom shiatsu ser man till Hela människan där kropp och sinne ses som en helhet.

Shiatsu syftar till att stärka och stödja människans naturliga förmåga att balansera och läka sig själv. Självläkning finns naturligt hos alla biologiska varelser och innebär att kroppen reparerar sig själv – om man ger den rätt förutsättningar. En shiatsubehandling syftar till att stimulera de egna självläkande processerna och den verkar på många plan samtidigt – fysiskt, psykiskt och emotionellt.

Shiatsu betyder “tum tryck”. Behandling äger rum på en tatami, en madrass på golvet. Klienten har mjuka kläder på sig. Genom lugna, djupa tryck, sträckningar och rotationer, kan stagnationer och blockeringar lösas upp och ge möjlighet till självläkning. Shiatsu upplevs ofta som mycket avstressande, den ger ökad kroppsmedvetenhet, mental harmoni och stabilitet. Den har gynnsamma effekter vid många symtom, som oro, sömnproblem, astma, migrän, mag- tarmproblem, muskelspänningar etc. Shiatsu har en starkt lugnande effekt och ger ro att sortera i tankar och känslor. Många upplever att de blir skarpare, mer fokuserade och fyllda med ny energi och livsglädje efter en behandling. 

Shiatsu kan även ge många ovärderliga verktyg för den som utövar hantverket. Shiatsu är ett perspektiv och en metod som kan främja vårt sätt att bemöta andra människor. Vi lär oss att se och bekräfta, utan att döma. Det handlar om att få kontakt med sin kropp, det handlar om att bli medveten om det avstängda, det tysta och frånkopplade. Shiatsu handlar i grunden om balans och vår relation till oss själva och våra medmänniskor.

Shiatsu har sedan flera år ingått i vår Budoinriktning på Allmän kurs samt på vår Budokurs, och det är nu tredje året som den ges som fristående grundkurs på distans. Kursen hålls under Shi Sei Kan Dojo och i samarbete med Svenska Shiatsu Akademien.

Kursinnehåll

 • Grundläggande shiatsutekniker
 • Kroppskultur och kroppsmekanik
 • Do-In (praktiska egenvårdsövningar)
 • Introduktion till Shiatsu som livsfilosofi 
  – Rörelse och Balans (Yin/Yang teorin)
  – Livsenergi (Ki)
  – Fem elements teori
 • Utförande av ett helkroppsbehandlingsprogram enligt Shiatsu-teorin

Kursledare

Eva Torsteinsrud är huvudinstruktör under utbildningen. Hon är diplomerad shiatsuterapeut genom Svenska Shiatsuakademien, legitimerad sjuksköterska och undervisar i Shiatsu och jujutsu på skolans Budoutbildning.

Per Eriksson undervisar i Budo på skolans Budoutbildning och har en lärarlicens i Shiatsu från Svenska Shiatsu Akademien.

Kursupplägg

Möten, diskussion och reflektion, gemenskap och process av kunskap mellan deltagare och lärare, utgör kärnan i  folkhögskolans verksamhet. Kursen består av närträffar, digitala träffar och gruppdiskussioner.

Närträffar

Den praktiska delen av utbildningen sker under 6 helger på Karlskoga Folkhögskola. Där får du instruktion, guidning och övar tillsammans med övriga deltagare på det som beskrivits ovan. I vårt gemensamma digitala klassrum ses vi på meet både i helklass och i grupp och det är även där vi emellan närträffar fortsätter  dela material, reflektioner och diskuterar litteratur och teori tillsammans. 

Boende/Mat för de fysiska närträffarna finns att tillgå genom vårt vandrarhem samt restaurang.

Digitala närträffar

Möten, diskussion och reflektion, gemenskap och process av kunskap mellan deltagare och lärare, utgör kärnan i  folkhögskolans verksamhet. Kursen består av närträffar, digitala träffar och gruppdiskussioner/arbeten.

Litteratur och teori

Praktik och teori varvas i kursen. Praktik, metod och teori hör samman och alla dessa delar utgör en helhet där alla delar förväntas stärka varandra. Vilken litteratur som vi kommer att läsa tillsammans meddelas i god tid innan kursstart.

Vi hoppas du tycker ovanstående låter riktigt intressant och ser fram emot din ansökan. 

Kostnader

 • Kursen är kostnadsfri. En serviceavgift på 250 kr betalas i samband med antagning. 
  Kostnad för mat och boende tillkommer, under läsåret 22/23 är priset 850 kr för lördag-söndag. Lakan och handduk ingår ej, enkelrumstillägg 100 kr per natt.
 • Under läsåret 23/24 är priset 950 kr för lördag-söndag. Lakan och handduk ingår, enkelrumstillägg 100 kr per natt.
 • Boendet i Karlskoga är på vårt vandrarhem eller internat och vi äter i skolans restaurang.

Ansökan

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan.

Du omdirigeras då till Schoolsoft där du loggar in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft behöver du skapa ett för att kunna ansöka till någon av våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola administrerar sedan din ansökan och kommunicerar med dig via ”Mina sidor”.

Tips och hjälp vid ansökan

All personal

Eva Torsteinsrud

Lärare

Christian Hoffstedt

Lärare Budoutbildningen

Fler under Övriga profilkurser

Alla utbildningar