Karlskoga folkhögskola inleder spännande ESF-projektet: Arena för alla

Marina Åslund (IF Metall), Emil Lundkvist (Karlskoga folkhögskola), Linda Björnberg (Region Örebro), Anna Sofia Sahman (Karlskoga kommun), Sofia Seger och Jenny Brunnsgård (Karlskoga folkhögskola

Det är med glädje vi nu konstaterar att Karlskoga folkhögskola har inlett ESF-projektet “Arena för alla”! Detta 2-åriga projekt medfinansieras av Europeiska socialfonden och sker i nära samarbete med Karlskoga kommun, Degerfors kommun, Region Örebro och IF Metall Östra Värmland.

Målet med projektet är att föra utrikesfödda, som står långt ifrån arbetsmarknaden, och själva arbetsmarknaden närmare varandra. Det är alltså ett samarbetsprojekt som bygger på dialog och på att föra människor samman. Därför kommer projektet att innehålla språkundervisning, omvärldskunskap, arbetsplatsförlagd tid och dialogträffar.

Under hösten pågår analys- och planeringsarbetet, för att sedan i januari 2021 inleda genomförandefasen, då projektets deltagare kommer på plats. De kommer att avlösa varandra fram t o m oktober 2022.