SMF – Studiemotiverande Folkhögskolekurs

Om utbildningen

En studiemotiverande folkhögskolekurs.
Är du arbetssökande över 16 år och saknar gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning. Då kan detta vara ett bra val för dig!

Kursen ska underlätta för dig att påbörja eller återgå till fortsatta studier på olika nivåer. I kursen ingår studier i teman och ämnen, individuell coachning med studievägledning, grupprocesser och även praktiska inslag och studiebesök. Det finns också möjlighet till fritids- och kulturaktiviteter tillsammans med övriga kurser på folkhögskolan. Du bör ha språkkunskaper i svenska för att efter avslutad kurs kunna påbörja vidare utbildning på grundskolenivå. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om vem som ska delta i kursen och du har vid antagning rätt till ersättning via aktivitetsstöd.

Kontaktpersoner
Arbetsförmedlingen Karlskoga
Tel. 0771 – 600 000

Karlskoga Folkhögskola
Marie Forsberg 0586-646 00

Fler under Uppdragsutbildning

Alla utbildningar