Per Eriksson publicerad i Japans största kampsportmagasin

Vi gläds åt att kunna berätta att vår egen Per Eriksson publicerats i Japans största kampsportmagasin HIDEN. 

Per är kursansvarig för folkhögskolans flera budoinriktningar och har lång erfarenhet och stora kunskap inom både traditionell Jujutsu och modern Brasiliansk Jujutsu. 

”Den form av kampart jag tränar och representerar är mycket ovanlig utanför Japan. Jag är stolt över mitt ”hantverk” och tacksam över den möjlighet jag har att sprida den vidare. Detta gör jag bland annat på Karlskoga folkhögskolas Budokurs. Hur denna kunskap kan vara betydelsefull för den ”moderna människan” kan ni läsa om nedan.” 👇

https://budojapan.com/others/20211214kdr15/

Om du är nyfiken på någon av Pers utbildningar kan du läsa mer här på hemsidan. https://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/