Vi sörjer Staffan Dällerud

Vi sörjer vår vän och kollega Staffan Dällerud som lämnat oss efter en kort tids sjukdom.

Staffan lämnar ett stort tomrum efter sig. Med sitt stora engagemang för sina studerande var han en inspiration och ett stöd för många, även utanför skolan. 

Staffan brann för internationella frågor och det kom att prägla mycket av undervisningen och de kurser han ansvarade för. Han var bland annat drivande i att starta upp vår internationella inriktning på Allmän kurs och i sin tur skolans olika samarbeten med skolor i Gambia och Kambodja. 

Han var engagerad i Teachers Across Borders, med vilka han gjorde flertalet resor till skolor runt om i världen. Vi och många andra är evigt tacksamma för allt han gjort och bidragit med under alla dessa år.

Staffan som person var modig, pålitlig, engagerad och lojal. Han vågade stå upp inför orättvisor och såg samtidigt alltid det goda i människan. Han var en fin och omtänksam vän och kollega som vi kommer att sakna enormt mycket.

Under veckan har vi en plats i skolans bibliotek där man kan tända ett ljus för Staffan. Det finns även en minnesbok där alla har möjlighet att skriva en hälsning till hans minne. Välkommen in.

Våra tankar går till Staffans anhöriga. 

/Vänner och kollegor på Karlskoga folkhögskola
4/10 – 2021