Vi firar vi den samiska nationaldagen

Måndag 6 februari firar vi den samiska nationaldagen. Samerna är erkända som ett folk i Sveriges grundlag, ett av Sveriges fem minoritetsfolk och dessutom Europas enda urfolk. 

Bakgrund: Samerna är Europas enda erkända urfolk och dessutom ett av fem minoritetsfolk i vårt land. I grundlagsändringen från 2010 slås fast att Sverige består av två folk: svenskar och samer. Var man än bor i Sverige finns det anknytning till Sápmi, då en stor del av industrialiseringen har byggts och bygger på utvinning av malm, skog, vatten och vind från Norrland. Detta har många gånger skett på sätt som strider mot urfolkens rättigheter, där samernas rätt till sitt land och sin kultur har åsidosatts.

Deltagare i ettåriga kursen Framtidens by uppmärksammade samiska nationaldagen på senaste träffen som handlade om demokrati. Från vänster: Sofie Kindahl, Fanny Petersen, Manuela Cobos, Elsa Binder Ekedahl, Carl-Gustaf Ewerbring och Lena Berg.

En ursäktsprocess pågår sedan en tid i Svenska kyrkan: 
https://www.svenskakyrkan.se/samiska/ursakt-till-det-samiska-folket

Nu har även sanningskommisionen för samer kommit igång.
https://sanningskommissionensamer.se/om-kommisionen/

Kort om samer från sametingets sida: https://www.sametinget.se/lattlast_samer

Länk till en guldbaggebelönad film om kultur, hantverk och livet i Sápmi  https://www.svtplay.se/video/8Wv7w3E/historja-stygn-for-sapmi

Länk till informativa avsnitt som ligger på UR, Samernas tid  https://urplay.se/serie/203240-samernas-tid

Folkbildningen och samerna

Nationaldagen är en möjlighet för folkbildningen att göra något för att uppmärksamma samernas och urfolkens situationen och värna mångfald, demokrati samt mänskliga rättigheter liksom urfolkens rättigheter och naturens rättigheter. Sverige har fortfarande inte skrivit på ILO 169, som ger urfolken rättigheter. Folkbildning och folkhögskolor kan hjälpa till att uppmärksamma och sprida kunskap om frågorna. Folkbildningen kan bygga broar genom att visa att ekologisk, kulturell och social hållbarhet hänger samman.

Anna Lindau på Budoutbildningen i samisk ullsjal.