Språk & framtid

Om utbildningen

Etableringskurs på folkhögskola är en sex månader lång utbildning på heltid där deltagarna studerar svenska och får lära sig mer om Sverige. Karlskoga folkhögskola samarbetar med Arbetsförmedlingen i en arbetsförberedande utbildning för nyanlända.

Karlskoga folkhögskola har sedan hösten 2014 bedrivit etableringskurser för nyanlända. Deltagarna tränar på svenska i grupp och individuellt. I kursen görs studiebesök på olika arbetsplatser och till olika myndigheter i samhället. Deltagarna deltar också i aktiviteter tillsammans med folkhögskolans övriga kurser som skapande aktivitet och temadagar.

Efter kursens slut finns möjligheter för deltagarna att fortsätta studera på folkhögskolan i SFI verksamhet och i folkhögskolans kurser.

Ansökan

Deltagarna anvisas till kursen via Arbetsförmedlingen.

Undervisande personal

All personal

Fler under Uppdragsutbildning

Alla utbildningar