Innehållsförteckning

Övriga Länkar

Läsinställningar

Uppdragsutbildning

Språk & framtid

Ansökan
Etableringskurs på folkhögskola är en sex månader lång utbildning på heltid där deltagarna studerar svenska och får lära sig mer om Sverige.

1. Kursinnehåll

Om utbildningen

Etableringskurs på folkhögskola är en sex månader lång utbildning på heltid där deltagarna studerar svenska och får lära sig mer om Sverige. Karlskoga folkhögskola samarbetar med Arbetsförmedlingen i en arbetsförberedande utbildning för nyanlända.

Karlskoga folkhögskola har sedan hösten 2014 bedrivit etableringskurser för nyanlända. Deltagarna tränar på svenska i grupp och individuellt. I kursen görs studiebesök på olika arbetsplatser och till olika myndigheter i samhället. Deltagarna deltar också i aktiviteter tillsammans med folkhögskolans övriga kurser som skapande aktivitet och temadagar.

Efter kursens slut finns möjligheter för deltagarna att fortsätta studera på folkhögskolan i SFI verksamhet och i folkhögskolans kurser.  Deltagarna anvisas till kursen via Arbetsförmedlingen.

2. Kontakt

Helena Weidt

Resursperson

helena.weidt@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar som resurs på SFI och etableringskursen Språk och framtid.