Innehållsförteckning

Övriga Länkar

Läsinställningar

Övriga Kurser

SFI

Ansökan
Vi har gemensamma aktiviteter för hela skolan och lär känna andra studenter. Du får låna datorer. Det finns möjlighet att studera vidare på skolan. Allt är fint, man trivs. Buba / Ahmaday

1. Kursinnehåll

Om utbildningen

Du har möjlighet att läsa SFI på vår folkhögskola. Undervisningen i svenska för invandrare (SFI) är en möjlighet för utrikes födda att få en bra start i Sverige.

Karlskoga folkhögskola har förutom allmän kurs ett rikt utbud av kurser för vuxna. Skolan är öppen för alla och är en mångkulturell mötesplats. Vi har bra lokaler i naturskön miljö endast några kilometer från stadens centrum. Det finns möjlighet till internatboende för våra studerande.

Du kan läsa SFI, studieväg 2 och 3 på folkhögskolan.
Om du har 5 – 9 års grundskola från ditt hemland kan du läsa studieväg 2 och då börjar du med kurs B.
Om du har erfarenhet av språkinlärning och mer än 9 års grundskolestudier från ditt hemland kan du läsa studieväg 3, som börjar med kurs C.
Studierna följer de fastställda studieplanerna för SFI.

2. Kontakt

Jenny Brunnsgård

Kursansvarig

jenny.brunnsgard@karlskogafhs.se
0586 - 646 08

Undervisar i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Är ansvarig för vår SFI-undervisning.

Therese Wallström

Lärare

therese.wallstrom@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Ansvarar för Allmän kurs – Grund. Undervisar i engelska och svenska som andraspråk

Gunilla Hyötylä Johansson

Resursperson

Gunilla.hyotyla.johansson@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar som stöd och resursperson på SFI.

Ewa Josefsson

Lärare / Resursperson

Ewa.Josefsson@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar som lärare på SFI samt med konferens- och kortkursverksamheten.

Marina Nilsdotter Werdin

Lärare

marina.nilsdotter.werdin@karlskogafhs.se

Undervisar i svenska som andraspråk på SFI och i vårt arbetsmarknadspolitiska projekt Språk och framtid

3. Ansökan

Om du har fått svenskt personnummer och är skriven i Karlskoga eller Degerfors så kan du ha möjlighet att studera SFI hos oss på Karlskoga folkhögskola. För att ansöka måste du boka en träff med Karlskoga kommuns Sfi handläggare.