Kulturentreprenörerna – Driv projekt inom musik, film och scenkonst

Om utbildningen

Kulturentreprenörerna är en utbildning för dig som vill arbeta professionellt inom de kreativa branscherna. Vi har fokus på projektledning inom framför allt musik, film och scenkonst. Skapandet är grunden men för att den professionella kulturen ska fungera krävs personer som tar på sig arbetet att finansiera, planera och sälja. Det blir kulturentreprenörens uppgift. 

Målet för utbildningen är att du ska lära dig att navigera i både den privata marknaden och i den offentliga världen och därigenom kunna både skapa projekt och driva företag inom den kreativa industrin. Det är också viktigt att ha kunskap om den värld vi lever i, både i Sverige och världen utanför. Utbildningen kommer därför också att innehålla samhällskunskap och historia. 

Utbildningen kommer att varva praktiska projekt med teoretiska kurser i t.ex, företags- och projektekonomi, avtal och juridik, projektansökningar och privata investeringar. Utbildningen kommer att arbeta praktiskt och teoretiskt med hur kulturprojekt och bolag inom de kulturella och kreativa näringarna fungerar så att du, när du avslutat utbildningen på egen hand ska kunna arbeta och försörja dig inom KKN-sektorn. (Kulturella och kreativa näringar)

Lika viktigt är att ha kunskap inom ett kulturområde. För att kunna arbeta med en musikfestival eller en filmproduktion måste också en grundkunskap inom området finnas. Utbildningen kommer också att innehålla kortare praktikperioder och arbete med gemensamma projekt. Den kreativa näringen baseras i stor utsträckning på att att ha starka nätverk. Utbildningen sker därför i nära samarbete med yrkesutövande musiker, filmarbetare, kulturentreprenörer och finansiärer. 

Kulturen är internationell och därför kommer delar av undervisningen att ske på engelska. 

Plats för utbildningen är på Kulturens hus i Laxå där vi kommer att samverka med andra kulturaktörer men också skapa egna arrangemang. Samarbetspartners för utbildningen är: Coompanion, Kulturens hus i Laxå, och Live at Heart-festivalen i Örebro.

Kursinnehåll

 • Projektledning
 • Branschkunskap inom film, musik och scenkonst
 • Egen produktion av musik, film och föreställningar
 • Företagsekonomi
 • Entreprenörskap
 • Juridik
 • Finansiering av projekt
 • Världen omkring oss. Historia och samhällskunskap
 • Projektbaserade uppdrag
 • Individuell handledning
 • Gästföreläsare

”Jag har arbetat med att driva projekt inom kulturområdet i hela mitt liv. Allt från att haft en egen professionell teatergrupp, till att spela musik, eller producera film och driva större organisationer inom kulturområdet. Jag är för närvarande VD på Live at Heart-festivalen och driver mitt eget produktionsbolag inom film och TV. Jag kan se att det finns ett underskott av kulturentreprenörer. Vi som kan starta, driva, finansiera och organisera projekten. Vi behövs för att kulturen ska utvecklas – Du behövs för att kulturen ska utvecklas!”
Kursansvarig, Åke Lundström

Kostnader

Undervisningen är gratis men vi tar ut en serviceavgift på 1650kr/termin, här ingår eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet i undervisningslokaler, olycksfallsförsäkring, viss undervisningsmaterial mm. Vid antagning betalas en bekräftelseavgift på 250kr, vilken avräknas på första fakturan.

För teknisk utrustning som du disponerar under kurstiden och viss kurslitteratur tar skolan ut en avgift på 2 500 kr/termin.

Boende

Laxå kommun hälsar dig som student välkommen och vi hjälper dig gärna med tips att hitta ett boende. Det finns flera hyresvärdar, både större och mindre i centralorten eller de närbelägna mindre orterna. Vi hoppas ju också att du har blivit nyfiken på kommunen och de fina möjligheter till naturupplevelser som finns.
Utbildningen är förlagd i Kunskapens hus, 200 meter från resecentrum. Ett hus som nu är i lindan av en utvecklingsprocess. Mer om kommunen hittar du här www.laxa.se

Förteckning och kontaktuppgifter hyresvärdar https://kommun.laxa.se/Leva-och-bo/Bo-i-Laxa-kommun/Hyra.html
För övriga frågor kring kommunen kommun@laxa.se 0584-47 31 00

Vi på Karlskoga Folkhögskola kan även erbjuda plats på vårt internat. Laxå är beläget ca 40 minuters bilfärd från Karlskoga, så möjligheten att pendla finns. Du kan läsa mer om vårt internat här på hemsidan.

Ansökan

Ansökan stängd. Öppnar igen 1 Mars.

All personal

Åke Lundström

Kursansvarig

Fler under Yrkesutbildning

Alla utbildningar