Koryu Jujutsu/Bujutsu – Distans

Om utbildningen

Ta chansen att studera äkta japansk koryu jujutsu på distans och halvfart vid Karlskoga folkhögskola. Denna kurs är för dig som redan har erfarenhet av jujutsu (eller något annat liknande kampsystem), men vill fördjupa dina kunskaper, eller förstå rötterna till modern jujutsu/aikido/judo.

Kursinnehåll

Den stil som utövas på vår skola heter Yagyu Shingan Ryu. Både grundaren till Judon (Jigaro Kano) och Aikidon (Morihei Ueshiba) tränade, bland andra stilar, Yagyu Shingan Ryu. Om du är intresserad av Jujutsu, Judo och Aikido (eller någon annan stil) är detta ett utmärkt tillfälle att utveckla dig själv och ditt intresse.    

Ko betyder gammal eller antik och ryu betyder skola, tradition eller flöde. Med Koryu Bujutsu/Jujutsu avses de stilar som var verksamma innan Meiji perioden började (1867) då Japan öppnade sina gränser mot väst. Några av dessa japanska stridsstilar har överlevt in i våra dagar, bland annat Yagyu Shingan Ryu. 

Yagyu Shingan ryu

Yagyu Shingan Ryu (YSR) är en gammal jujutsu stil som går tillbaka till 1600-talets Japan. Stilen tillhör den typ av arter som tränades av samurajerna och kan sägas vara en mamma eller pappa till arter som Aikido, Judo och modern jujutsu. I mötet med utövare från dessa arter uttrycks ofta stor uppskattning gentemot YSR då stilen också skapar förståelse för både det gamla och det moderna. YSR är en ”holistisk” stil (”sogo bujutsu”), vilket innebär att den täcker en större helhet. Grundmetoden är kata (fasta rörelsemönster) där man tränar både individuellt och i par. Metod och intensitet varierar beroende på nivå. Inom stilen lär man även ut ”tanren” (hur man blir medveten om och utvecklar sin kropp)  och kappou (helande tekniker). Det innebär att man lär sig metoder för att utveckla sin egen kropp samtidigt som man lär sig att hjälpa andra, bland annat med problem i rörelseapparaten. Rent konkret kan det handla om att behandla stela muskler eller leder. YSR erbjuder alltså inte bara en effektiv kampmetod utan också en förståelse för hur man tar hand om sig själv och andra.

Yagyu Shingan Ryu`s Jujutsu

Många översätter jujutsu som mjuk, följsam teknik/metod. Det är inte fel, men kan lätt ge upphov till missuppfattning där mycket fokus hamnar på tekniken i sig. Grundträningen inom Yagyu Shingan Ryu handlar till stor del om kroppen som ska utföra teknikerna, om kroppskännedom och om att stärka sin kropp samt förstå kroppens anatomi (ben, senor, muskler, organ etc). Syftet är alltså att ”bygga” en kropp som kan utföra teknikerna väl. Studiet är en vetenskap och en filosofi, men i praktiken innebär det en konkret ”mindfullness” om den egna kroppen, hur man hittar senor och muskler samt får kroppens delar att samverka i harmoni. Denna kroppsmekanik är mycket svår att fånga upp med blotta ögat, men leder till att teknikerna får en annan kvalitet och helt enkelt känns annorlunda. Det är denna kunskap som lärs ut i kata (förutbestämda rörelsemönster eller form) och när man väl har förstått så har kata blivit till en mycket värdefull kunskapsbank. Kata är en metod och rörelserna innehåller många viktiga koncept och principer, inte bara för kamp utan även för kroppskännedom och för ”kroppsterapi”. Shimazu Kenji Sensei har uttryckt att det är genom kata som utövaren blir ”gravid med jujutsu”. När utövaren väl har förstått viktiga inre och yttre principer är denne inte längre bunden vid de förutbestämda mönster som katan utgör. 

Under läsåret kommer du få stifta bekantskap med viktiga delar av denna kunskap. Oavsett vilken stil du tränar så kommer du med största sannolikhet lära dig massor och kommer se och förstå jujutsu på ett nytt sätt. Det är kunskap som du kan bära med dig och som du kan applicera på många olika nivåer i livet, inte bara inom din kampkonst. Innehåll vi kommer gå igenom är bl.a:

  • Tanren (kroppsstärkande tekniker)
  • Suburi (grundläggande kata som syftar till att stärka och öva kroppen) 
  • Ukemi (fallteknik)
  • Jujutsu (kata)
  • Ippan yawara (applikation – självförsvar)
  • Historia och filosofi         

Mer om kursledare

Per Eriksson är ansvarig för utbildningen. Han har 30 års erfarenhet inom kampkonst och är personlig elev till Shimazu Kenji Sensei, som är stormästare inom Yagyu Shingan Ryu (Kyodensho Chikuosha). Per bär en hög licens i arten och har av Shimazu Sensei fått titeln Shihan (mästare eller förebild). Denna titel fick han år 2010. År 2019 fick Per sitt eget dojonamn – Shi Sei Kan Dojo. Per är överhuvud (Shibucho) för Norra Europa och är en populär och flitigt anlitad instruktör såväl nationellt som internationellt. Förutom olika läger, kurser och seminarium i klassisk jujutsu, självförsvar och ”hälsorelaterad budo” har han även undervisat militärt och polisiärt. Per har en ”master of education” med religion, historia och filosofi i sin examen. 

Per undervisar även i Brasiliansk Jiujitsu där han har svart bälte. Han är huvudinstruktör på Gracie Barra Karlskoga. Med jämna rum anordnar han seminarier i Bjj där han eller någon inbjuden lärare instruerar.  

I Shiatsu har han en instruktörslicens med titeln ”Renshi” tilldelad av Lasse Stålnacke (Svenska Shiatsu Akademien). 

Deltagare på kurser och seminarier har uttryckt uppskattning för Pers förmåga att anpassa sin undervisning beroende på målgrupp och nivå. Han är en mycket uppskattad lärare och instruktör.

Per har publicerats i Japans största kampsportmagasin HIDEN. Läs hela artikeln här:
https://budojapan.com/others/20211214kdr15/

Eva Torsteinsrud kommer att medverka som hjälpinstruktör under utbildningen. Hon har tränat Yagyu Shingan ryu i 10 år för Per och har av honom fått licensen ”Kiri menkyo” (lärarlicens). I Bjj har Eva brunt bälte. Eva är utbildad och diplomerad shiatsu-terapeut och ansvarar för utbildningen i shiatsu på Karlskoga folkhögskola. Hon är även utbildad sjuksköterska. Eva är klok, lyhörd och har en fantastisk förmåga att se i helheter. Genom Eva blir jujutsu och shiatsu två sidor på ett och samma mynt. 

Ni kommer även att möta Christian Hoffstedt som hjälpinstruktör. Christian har studerat heltid på Karlskoga folkhögskolas Budoutbildningen under 3 år och är nu anställd som assisterande lärare där. Christian har 2 gradens svarta bälte i jujutsu kai, 1a kyu i Yagyu Shingan ryu och blått bälte i Bjj. Christian är mycket uppskattad som instruktör bl.a. genom tydlig struktur och god analys.  

Kursupplägg

Möten, diskussion och reflektion, gemenskap och process av kunskap mellan deltagare och lärare, utgör kärnan i  folkhögskolans verksamhet. Kursen består av närträffar, digitala träffar och gruppdiskussioner.

Närträffar

På våra närträffar sker den rent praktiska delen av utbildningen. Under 6 helger får du instruktion, guidning och övar tillsammans med övriga deltagare på det som beskrivits ovan. Träffarna äger rum på Karlskoga folkhögskola. Boende/mat för de fysiska närträffarna finns att tillgå genom vårt vandrarhem samt restaurang.

Det kommer vara 6 fysiska och 4 digitala närträffar under året. Boende/Mat för de fysiska närträffarna finns att tillgå genom vårt vandrarhem samt restaurang.

Digitala närträffar

Mellan närträffar ses vi i vårt gemensamma digitala klassrum, både i helklass och i grupp. Där delar vi material, reflektioner och diskuterar litteratur och teori samt följer upp de praktiska övningar som kursen bygger på.

Litteratur och teori

Praktik och teori varvas i kursen. Praktik, metod och teori hör samman och alla dessa delar utgör en helhet där alla delar förväntas stärka varandra. Vilken litteratur som vi kommer att läsa tillsammans meddelas i god tid innan kursstart.

Kostnader

Kursen är kostnadsfri. En serviceavgift på 250 kr betalas i samband med antagning. Kostnad för mat och boende tillkommer. Under läsåret 23/24 är priset 950 kr för lördag-söndag. Lakan och handduk medtages, enkelrumstillägg 200 kr/natt.

Boendet i Karlskoga är på vandrarhemmet och vi äter i skolans restaurang.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan.

Du omdirigeras då till Schoolsoft där du loggar in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft behöver du skapa ett för att kunna ansöka till någon av våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola administrerar sedan din ansökan och kommunicerar med dig via ”Mina sidor”.

Tips och hjälp vid ansökan

Undervisande personal

All personal

Per Eriksson

Kursansvarig Budoutbildningen

Eva Torsteinsrud

Lärare

Christian Hoffstedt

Lärare Budoutbildningen

Fler under Övriga profilkurser

Alla utbildningar