Fritidsledarutbildning – Distans för yrkesverksamma

Om utbildningen

Utveckla din roll i det främjande arbetet med människor. Vår fritidsledarutbildning fokuserar på relationer-hälsa-fritid, erbjuds dig som jobbar på ex. fritidsgård, skola, HVB-hem eller församling.

När du genomgått utbildningen kommer du bättre kunna leda och aktivera människor genom ett främjande arbetssätt. Du kommer att vara väl insatt i hur du skapar och bedriver olika projekt, både med och för människor i olika åldersgrupper. Du kommer ha en bredare och  djupare teoretisk grund för ditt fortsatta arbete med  människor inom allt ifrån skola och öppen fritidsverksamhet till sociala insatser och olika delar av civilsamhället. Liksom vår helfartsutbildning (Fritidsledarubildningen Socialtpedagogiskt perspektiv) präglas även distansutbildningen av vårt fokus på relationer, hälsa och fritid, allt utifrån ett främjande socialpedagogiskt perspektiv. 

Under utbildningen ger dina yrkeserfarenheter viktiga bidrag till de uppgifter, diskussioner och projekt som vi jobbar med. Ditt arbete som fritidsledare är samtidigt din praktik där du får möjlighet att ute i verksamheten pröva de teoretiska kunskaper du förvärvar hos oss.

Utbildningen är 2 år och på halvfart (50%). Den innehåller 12 obligatoriska träffar på plats i Karlskoga (så kallade närträffar) då vi möts och startar upp- och avslutar kurser, tar del av inspirerande föreläsningar samt umgås och utbyter tankar och erfarenheter. Närträffarna är förlagda till 3 helger utspridda över varje termin. Mellan närträffarna bedrivs studierna på egen hand, emellanåt i samverkan med dina kurskamrater, via Google Workspace som är skolans lärplattform, det är därför viktigt att du har en dator med tillgång till internet.

Utbildningen riktar sig till dig som är minst 25 år under ansökningsåret och är anställd som fritidsledare eller motsvarande sedan minst tre år på minst 50% tjänst inom fritidsområdet samt kommer att inneha tjänst kommande två år (som det ser ut i dagsläget). 

Detta måste intygas, så därför ber vi dig hämta ett av oss utformat arbetsgivarintyg och får det ifyllt av din arbetsgivare innan du går vidare till ansökan. Detta intyg bifogar du inskannat din ansökan eller skickar via brev till oss. Intyget hittar du längre ner under dokument.

Många tidigare deltagare berättar att de fått högre lön och erbjudits mer kvalificerade tjänster efter utbildningen.

Läs mer om din behörighet här:

 • Behörighet

  Du ska för att kunna antas ha behörighet för högskolestudier. Grundläggande behörighet har du vid:
  – godkänt på minst 2250 gymnasiepoäng
  – godkänt på 90 procent av kurserna på en fullständig gymnasial vuxenutbildning
  – en utbildning från en folkhögskola som ger grundläggande behörighet
  – en utländsk motsvarighet till gymnasieutbildning.

  Detta innebär i korthet att du har motsvarande godkänd nivå i sju kärnämneskurser. Dessa är:
  – Svenska A och B, eller Svenska som andraspråk A och B
  – Engelska A
  – Matematik A
  – Samhällskunskap A
  – Naturkunskap A
  – Religionskunskap A
  – Historia A

Studieområden

 • Människans växande och livsvillkor

  Området ska, utifrån beteendevetenskapliga teorier och perspektiv, ge kunskap om människans utveckling, uppväxt- och livsvillkor. Vi läser om tro och kultur samt om hälsa och funktionsvariationer.

 • Samhälle, fritidskulturer och fritidsarbete

  Blocket ska, utifrån samhällsvetenskapligt och idéhistoriskt perspektiv, studera enskildas och gruppers möjligheter avseende delaktighet, makt, resurser och trygghet. Här finns ämnen som samhälls- och rätts­kunskap, soci­ologi och främjande förhållningssätt.

 • Pedagogik och Ledarskapsutveckling

  Inom detta område studeras ledarskapets olika former, förhållningssätt och förutsättningar samt grup­processer och grupputveckling i ett so­cial­psyko­logiskt och etiskt perspektiv. Inom detta område läser vi socialpsykologi, pedagogiskt ledarskap samt utepdedagogik, där en av närträffarna utgör den större delen av denna praktiska kurs.

 • Fritidsarbetets metodik

  Blocket ska genomlysa yrkesroll och yr­kes­om­råde ur ett didaktiskt socialpedagogiskt per­spek­tiv, där särskilt de informella lärpro­ces­serna och folkbildningspedagogiken fokuseras. Vi läser om ungdomskulturer och fri­tids­gårdsmeto­dik samt om den öppna verksamheten på fritidsgård. Vi lär oss arbeta praktiskt med hantverk samt IT och andra media. Vi läser om fritidshemmet och fritidspedagogens uppdrag.

 • Fritiden som forskningsfält

  Området ska presentera grunderna i kvalitativa och kvantitativa metoder inom sam­hälls- eller beteendevetenskaplig forsk­ningsme­todik. Inom detta område studerar vi fritidsve­tenskap, fritidsforskning och rapportskrivning.

 • Närträffar

  Under närträffarna blandas föreläsningar med redovisningar, introduktioner och fördjupande diskussioner kring kursernas innehåll såväl som deltagarnas erfarenheter från arbete ute på fältet.

 • Praktik

  Din nuvarande anställning är din praktikplats och pågår alltså under hela utbildningen.

Dokument

Kostnader

Serviceavgift (betalas vid antagning) 250 kr/läsår.

Läsåret 23/24 är priset 850 kr för mat och boende, exkl. lördag middag.
Lakan och handduk ingår i priset, enkelrumstillägg 100 kr per natt.
Litteratur ca. 5100:-

Ansökan

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan.

Du omdirigeras då till Schoolsoft där du loggar in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft behöver du skapa ett för att kunna ansöka till någon av våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola administrerar sedan din ansökan och kommunicerar med dig via ”Mina sidor”.

Tips och hjälp vid ansökan

All personal

Fredrik Lindeström

Kursansvarig Fritidsledarutbildning – helfart

Therese Edström

Lärare

Marie Forsberg

Lärare, Internatföreståndare

Jakob Ingebrand

Kursansvarig Fritidsledarutbildningen – Distans

Fler under Yrkesutbildning

Alla utbildningar