Fritidsledarutbildning – Distans

Om utbildningen

När du genomgått utbildningen kommer du bättre kunna leda och aktivera barn och ungdomar genom ett främjande arbetssätt. Du kommer då vara väl insatt i hur du skapar och bedriver ett projekt, både med och för ungdomar och barn. Du kommer ha en större och djupare teoretisk grund för fortsatt arbete med  ungdomar på fritidsgård, skola såväl som i församling och förening.

Många tidigare deltagare berättar att de fått högre lön och erbjudits mer kvalificerade tjänster efter utbildningen.

Under utbildningen ger dina yrkeserfarenheter viktiga bidrag till uppgifter och projekt. Ditt arbete som fritidsledare utgör samtidigt praktik under utbildningen.

Utbildningen är tvåårig på halvfart. Den innehåller 12 obligatoriska träffar, tre veckoslut per termin. Liksom helfartsutbildningen präglas distansutbildningen av profilen ungdomars fritid och hälsa. Dina arbetsredskap är internetansluten dator.

För dig som är minst 25år under ansökningsåret och som är anställd som fritidsledare sedan minst tre år på minst 50% tjänst inom fritidsområdet samt kommer att inneha tjänst kommande två år (som det ser ut just nu).

Detta måste intygas, så därför ber vi dig hämta ett av oss utformat arbetsgivarintyg och får det ifyllt av din arbetsgivare innan du går vidare till ansökan. Detta intyg bifogar du inskannat din ansökan eller skickar via brev till oss. Intyget hittar du längre ner under dokument.

Läs mer om din behörighet här:

 • Behörighet

  Du ska för att kunna antas ha behörighet för högskolestudier. Grundläggande behörighet har du vid:
  – godkänt på minst 2250 gymnasiepoäng
  – godkänt på 90 procent av kurserna på en fullständig gymnasial vuxenutbildning
  – en utbildning från en folkhögskola som ger grundläggande behörighet
  – en utländsk motsvarighet till gymnasieutbildning.

  Detta innebär i korthet att du har motsvarande godkänd nivå i sju kärnämneskurser. Dessa är:
  – Svenska A och B, eller Svenska som andraspråk A och B
  – Engelska A
  – Matematik A
  – Samhällskunskap A
  – Naturkunskap A
  – Religionskunskap A
  – Historia A

Studieområden

 • Människans växande och livsvillkor, 10 veckor

  Området ska, utifrån beteendevetenskapliga teorier och perspektiv, ge kunskap om människans utveckling, uppväxt- och livsvillkor. Vi läser om tro och kultur samt om hälsa och handikapp.

 • Samhälle, fritidskulturer och fritidsarbete, 9,5 veckor

  Blocket ska, utifrån samhällsvetenskapligt och idéhistoriskt perspektiv, studera enskildas och gruppers möjligheter med avseende på delaktighet, makt, resurser och trygghet. Här finns ämnen som samhälls- och rätts­kunskap, soci­ologi och främjande förhållningssätt.

 • Pedagogik och Ledarskapsutveckling, 7,5 veckor

  Här ska vi studera ledarskapets olika former, förhållningssätt och förutsättningar samt grup­processer och grupputveckling i ett so­cial­psyko­logiskt och etiskt perspektiv. Inom detta område läser vi socialpsykologi, pedagogiskt ledarskap samt fri­luftsmetodik, där en av närträffarna innefattar färd under former som gruppen bestämmer.

 • Fritidsarbetets metodik, 7,5 veckor

  Blocket ska genomlysa yrkesroll och yr­kes­om­råde ur ett didaktiskt socialpedagogiskt per­spek­tiv, där särskilt de informella lärpro­ces­serna och folkbildningspedagogiken fokuseras. Vi läser om ungdomskulturer och fri­tids­gårdsmeto­dik samt den öppna verksamheten på fritidsgård. Vi lär oss arbeta praktiskt med hantverk samt IT och andra media. Vi läser om fritidshemmet och fritidspedagogens uppdrag.

 • Fritiden som forskningsfält, 5 veckor

  Området ska presentera grunderna i kvalitativa såväl som kvantitativa metoder inom sam­hälls- eller beteendevetenskaplig forsk­ningsme­tod. Inom detta område studerar vi fritidsve­tenskap, fritidsforskning och rapportskrivning.

 • Praktik

  Din nuvarande anställning är din praktikplats och pågår alltså under hela utbildningen.

Dokument

Kostnader

Serviceavgift (betalas vid antagning) 250 kr/läsår.
Helgkostnad 680 kr för mat och boende, exkl. lördag middag. 
Litteratur ca. 5100:-

Ansökan

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan.

Du omdirigeras då till Schoolsoft där du loggar in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft behöver du skapa ett för att kunna ansöka till någon av våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola administrerar sedan din ansökan och kommunicerar med dig via ”Mina sidor”.

Tips och hjälp vid ansökan

All personal

Brita Nilsson

Lärare / Resurs

Fredrik Lindeström

Kursansvarig Fritidsledarutbildning – helfart

Therese Edström

Lärare

Marie Forsberg

Lärare / Kursansvarig SMF

Jakob Ingebrand

Kursansvarig Fritidsledarutbildningen – Distans

Björn Tengelin

Kursansvarig Webbdesign & Webbutveckling, Webbansvarig

Fler under Yrkesutbildning

Alla utbildningar