Framtidens by – Bredbandsbullerbyar

Om utbildningen

Kurs i hållbar byutveckling: Möt utmaningarna att ställa om till hållbara lokalsamhällen och postfossil matproduktion!

Många drömmer om att bo i en by, men vad är en by i djupare bemärkelse och vad är det vi människor längtar efter? Det finns massor av ansamlingar av hus men ytterst få byar, kvarter och lokalsamhällen som idag fungerar på ett hållbart sätt för människor och natur.

Denna kurs vänder sig till dig som i tanke och handling vill utforska vad en by är till sitt väsen – i hjärna och hjärta. Med hjälp av kreativa och praktiska övningar, dialog, reflektion, studiebesök och inspirativa möten söker vi lokala lösningar på globala kriser. Vi utforskar hur byns, platsens och den lokala matens renässans behövs för att nå målen i Agenda 2030.

Framtidens by är en konkret utforskning av hur ”Det nya miljonprogrammet” kan manifesteras, hur vi kan vända flyttströmmarna, återbefolka landsbygden och möjliggöra minst ½ miljon nya arbetstillfällen inom framtidens postfossila jordbruk fram till år 2030.

Kursen har sina rötter i en folkrörelse som förverkligar en hållbar framtid med början i det lokala med bl a regenerativa ekonomier och näringar, andelsjordbruk, relationsmat, full delaktighet och meningsfulla gemenskaper. Den handlar om byn som förhållningssätt.

Att odla eller bygga hållbart är relativt enkelt. Men hur förverkligar vi en attraktiv, levande och meningsfull gemenskap med hållbara relationer och sociala processer, i nära samverkan med ekosystemen? Hur medskapar vi en hållbar kultur byggd på lust, längtan och tillit?

Detta blir en inspirerande, engagerande och kanske utmanande gemensam resa och utforskning där frågorna är viktigare än svaren! Vi lär av och med varandra – i byn behövs allas erfarenheter och kunskaper, såväl praktiska som teoretiska. Målet är att vi fördjupar kompetenser, förmågor och förhållningssätt som byutvecklare och bärare av bykulturen.

Ansvariga för kursen är Nikolas Berg och Ingrid Berg, ekopedagoger, kreatörer och inspiratörer med mångåriga erfarenheter inom hållbar omställning.

Kursinnehåll

Vi kommer under utbildningen utforska byn ur sex olika perspektiv som speglas i temat för varje kurshelg. De sex infallsvinklarna är:

Den lekande byn:  Kreativitet, lek, gemenskap och möten i meningsfullt arbete är viktiga ingredienser för att leva ett liv i balans, individuellt och som grupp. Vi utforskar vår egen roll som medskapare av en hållbar kultur, som kulturskapare. I ett kreativt gemensamt utforskande har vi möjlighet att väcka liv i lusten och lusten till livet.

Den växande byn: Hur skapar vi blomstrande, kreativa, innovativa och attraktiva bygder och samhällen? Hur förverkligar vi lokal ekonomi och företagande, ekoprenörskap, där pengar för samman människor istället för att skapa klyftor, där kapitalet är tillit snarare än tillväxt och målet är relationer före transaktioner? Vad är det som ska växa och när för att förverkliga en hållbar framtid? Det här är några frågor som vi utforskar under denna delkurs.

Den lärande byn: Att lära för livet, att ständigt förhålla oss lärande individuellt och tillsammans på sätt som möjliggör hållbara och dynamiska byar, kvarter och gemenskaper, är det möjligt? Att ställa om till hållbarhet innebär en djup lärprocess, ett nyfiket sökande ”utanför ramarna” i övergången till en jordcentrerad världsbild. Vi utforskar verktyg och förhållningssätt där vi visionerar, agerar, erfar och reflekterar som aktiva medskapare. 

Den demokratiska byn:  Demokrati har förvandlats till en konvention, något vi ansluter oss till och anser oss begripa. Det behövs en djupare förståelse för hållbar, lokal demokrati byggd på mångfald, ansvar, delaktighet och självorganisering. Delkursen är utformad som en process där gruppen under handledning får hjälp med att upprätta sin egen auktoritet. Vi utforskar hur vi fattar beslut som är legitima för alla berörda och därigenom hållbara för bygemenskapen.

Den jordnära byn:  Hållbara samarbeten i levande gemenskaper grundas i ett helhetsperspektiv, en jordcentrerad världsbild. Vi utforskar praktiska, systembaserade kretsloppslösningar där byn är en del av landskapet och ekosystemen. Där naturen, platsen och människan samverkar för allas bästa och vi berikar livets mångfald med hjälp av traditionell kunskap och ny teknik.

Den läkande byn:  Förverkligandet av nya hållbara gemenskaper kan ses som en inre resa där vi läker en ohållbar konsumtionskultur för att möjliggöra nya framtider. Vi utforskar hur läkning kan gå till i relation till oss själva, varandra, omvärlden och naturen – med början i våra egna behov av fysisk hälsa och meningsfulla sammanhang.

Bakgrund och historik

Kursen Framtidens by – bredbandsbullerbyar (Facebooksida Bredbandsbullerbyar – framtidens by) bygger på gedigna lärprocesser och erfarenheter kring utmaningarna och möjligheterna med att förverkliga hållbara lokalsamhällen. Innehållet har växt fram ur en mångårig process med initiativ som Bredbandsbullarbyar, Det nya miljonprogrammet (för återbefolkning av landsbygden) och Nipakademin som återskapar Ångermanlands landsbygd genom nystartade hållbara gröna näringar och utbildningsverksamhet. Arbetet utvecklas i teori och praktik med hjälp av bl a systemteori, omställningsprinciper, holistic management, ekopedagogik och en jordcentrerad världsbild.

Med Nipakademin som huvudman utformades och startades den första utbildningen 2017 av en arbetsgrupp bestående av omställningspionjärerna Thorsten Laxvik och David Bennett tillsammans med Ingrid Berg och  Nikolas Berg, som är ansvariga för denna kurs. Parallellt med det kulturella utforskandet har bostadsbolaget Solatum i Sollefteå kommun påbörjat processen för att möjliggöra den första bredbandsbullerbyn. Solatum står för den fysiska strukturen medan arbetsgruppen utvecklar verktyg för att tillföra den sociala kulturen.

Arbetsformer

Fyra av kursträffarna förläggs till Karlskoga folkhögskola. Vi genomför flera studiebesök i trakten för att kunna ta del av konkreta och lokala exempel och erfarenheter av byskapande, entreprenörskap och omställning till hållbarhet. Övriga kursträffar förläggs till andra orter i landet som erbjuder unikt lärande inom de frågor som behandlas i utbildningen.

Du som söker behöver ha en nyfikenhet och villighet att utforska relationellt förhållningssätt och lärande. Där kunskapen växer fram genom möten, i en dialog med respekt för allas perspektiv. Förutom detta är det bra om du har någon av dessa ingångar i din ansökan: Erfarenhet av gemenskaper eller vilja att utforska gemenskaper på olika sätt, längtan efter en annan form av samhälle än dagens, en vilja att påverka, nyfikenhet på hur vi kan skapa hållbarhet på alla plan eller andra längtor efter mening och livskvalitet som du inte har definierat.

Du förväntas att mellan delkurserna fortsätta lärandet och utforskandet, utifrån dina förutsättningar, genom olika hemuppgifter där du fördjupar förmågan att medskapa en hållbar framtid.

 • Studierna sker på distans 50%. Kursen består av sex delkurser/intensivhelger, där fyra är förlagda till Karlskoga folkhögskola och två på andra orter: Svenshögen Bohuslän och Mobodarne, Söderhamn Hälsingland.
 • IT/Internet: kursen kräver att du har tillgång till dator och internetåtkomst. Kursen sköts via en digital kursplattform. Webbläsaren Chrome är att föredra.
  Video, bild, skrivande, diskussioner mm kommer till stor del att ske via kursplattformen.
 • Kursen bygger på självorganisering, delaktighet och ansvar. Vi ledare håller en struktur men ser oss som medskapare tillsammans med er deltagare. Elevlärare och lärarelever, enligt ekopedagogiska principer. 
 • Litteratur: Viss litteratur är obligatorisk.
 • Gästföreläsare/inspiratörer och studiebesök kommer att ingå i kursen.
 • Individuellt arbete där den egna processen synliggörs. Kan vara i form av en årsdagbok eller andra kreativa uttryckssätt.
 • Hemuppgifter ges mellan delkurserna, kan vara både praktiska och teoretiska.

Boende, material & kostnader

 • Mat, boende debiteras med 1300 kr per kursträff, och innebär del i dubbelrum eller flerbäddsrum. De externa kurshelgerna förläggs till natursköna platser i spännande miljöer och lokalsamhällen, med relativt enkel förläggning.
 • En bekräftelseavgift på 250 kr tas ut i samband med antagning.
 • Boendet i Karlskoga är på elevhemmet och vi äter i skolans restaurang. 
 • Boendet i Söderhamn förläggs till det ekologiska vandrarhemmet Växhuset i Mobodarne, Hälsingland. Vi lagar mat tillsammans. Boendet i Svenshögen meddelas under läsåret. Vi lagar mat tillsammans. 
 • Obligatorisk kurslitteratur: Ca 650 kr. Kursen är i övrigt kostnadsfri.

Planerade träffar
HÖSTTERMIN:

 • Den lekande byn: 28 – 30 augusti 2020, Karlskoga folkhögskola
 • Den växande byn: 25 – 27 september 2020, Mobodarne Söderhamn
 • Den lärande byn: 20 – 22 november 2020, Karlskoga folkhögskola

VÅRTERMIN:

 • Den demokratiska byn: 4 – 7 februari 2021, Karlskoga folkhögskola. OBS! tre nätter
 • Den jordnära byn: 9 – 11 april 2021, Karlskoga folkhögskola
 • Den läkande byn: 21 – 23 maj 2021, Svenshögen. OBS! tre nätter, anländ om möjligt kvällen innan, 20 maj.

Inträdeskrav

Du behöver skriva ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå kursen och där du kan delge dina:

 • erfarenheter av by (om du har några), gemenskaper, demokrati och delaktighet. 
 • tankar om den mat du äter och hur den produceras.
 • tankar om vad du vill utforska och utveckla genom ditt deltagande. 
 • längtar efter meningsfullt liv och försörjning, boende och sammanhang.
 • eller något helt annat som gör att du vill delta i kursen.

Se det här som en inspiration till ditt personliga brev, inte som något som måste följas. Ange gärna om du har tillgång till bil och är beredd att mot ersättning bistå med transporter vid studiebesök.

Kurstart: 24/8 2020.

Har du frågor om kursen? Kontakta kursansvariga Nikolas eller Ingrid. Deras uppgifter hittar du längre ned på sidan.

Ansökan

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan.
Du omdirigeras då till Schoolsoft där du loggar in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft behöver du skapa ett, för att kunna ansöka till någon av våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola administrerar sedan din ansökan och kommunicerar med dig via ”Mina sidor”.

Tips och hjälp vid ansökan

Undervisande personal

All personal

Nikolas Berg

Kursansvarig

Ingrid Berg

Kursansvarig

Fler under Övriga profilkurser

Alla utbildningar