Collegeåret – Folkhögskola/universitet

Om utbildningen

Vill du studera vidare på universitet i framtiden är collegeåret en utmärkt bro mellan gymnasiestudier och universitetet.

För dig som inte har fullföljt dina gymnasiestudier är allmän kurs på folkhögskola ett utmärkt alternativ. Studier på Allmän kurs kan leda till behörighet för studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Kursen erbjuder en möjlighet att kombinera studier på allmän kurs på Karlskoga folkhögskola med studier på Karlstads universitet för att få en inblick i vad universitetsstudier innebär. Du läser på halvfart på båda ställena, med universitetsundervisning en dag per vecka. Universitetsstudierna består av fyra delkurser; ”Akademiskt textarbete”, ”Vetenskapsteori”, ”Kulturstudier” och ”Självständigt arbete”.

https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/COGA30

För att bli antagen till collegeåret krävs att man har högst ett års studier kvar på folkhögskolan innan man uppnår grundläggande behörighet. För att bli berättigad till ett studieomdöme från folkhögskolan krävs dessutom att man har minst en termins heltidsstudier med sig innan man börjar collegeåret.

Allmän kurs

 • Dessa ämnen ingår i kursen
  • Svenska 1, 2 & 3 eller SvA 1,2 & 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1a, b eller c, 
  • Historia 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Dessutom kan man läsa in särskilda behörigheter
   • Ma 2,3,4
   • Na 1a2 & 2
   • Sh 1a2, 2
   • Hi 1a2

Läs mer om Collegeåret på Karlstad universitets hemsida.

Att studera Allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar, workshops, m.m. Skapande verksamhet över kursgränserna ingår för alla studerande på skolan.

Vi erbjuder stöd för att du ska ha möjlighet att nå dina mål med studierna. Ange i din ansökan om du önskar stöd som beror på läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, funktionsvariation eller annat.

Du behöver ha tillgång till en bärbar dator/surfplatta under studietiden. Vi använder lärplattformen Classroom.

Kostnader

825 kr per termin för eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial med mera. Omkostnader som studiematerial och resor till Karlstad Universitet och för eventuell studieresa tillkommer.

Ansökan

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan.

Du omdirigeras då till Schoolsoft där du loggar in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft behöver du skapa ett för att kunna ansöka till någon av våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola administrerar sedan din ansökan och kommunicerar med dig via ”Mina sidor”.

Tips och hjälp vid ansökan

Kontakt

All personal

Carl-Johan Stenlund

Kursansvarig Allmän kurs – Gymnasienivå

Fler under Allmän kurs - Gymnasienivå

Alla utbildningar