Allmän kurs – På väg mot vårdyrket

Om utbildningen

För dig som inte har fullföljt dina gymnasiestudier är allmän kurs på folkhögskola ett utmärkt alternativ. Studier på Allmän kurs kan leda till behörighet för studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Har du ett stort intresse för människan och en vilja att hjälpa och stötta individen till en god och värdig tillvaro? Vill du förbättra dina kunskaper inom det svenska språket och få möjlighet till en behörighet i svenska som andraspråk och matematik grund? Då är det här en kurs för dig!

Vi erbjuder en kurs på grundnivå med inriktning mot vård och omsorg. Du läser svenska som andraspråk och matematik på grundnivå. Du läser även grundläggande vård och omsorg där det också ingår praktikveckor inom äldreomsorg och/eller hemtjänsten. Kursen lägger stor vikt på den personcentrerade omvårdnaden. 

Vård och omsorg handlar om att stötta människor i deras vardag och ge en god omsorg, att hjälpa människor ta hand om och förbättra sin hälsa och se till att de har ett värdigt liv. Det här är en kurs för dig som är intresserad av att förbättra dina kunskaper inom det svenska språket och samtidigt lära dig om människan. En kurs där människan ses utifrån såväl fysiska, psykiska som sociala aspekter och där empati, lyhördhet och handlingskraft ses som viktiga egenskaper.

Kursinnehåll

I inriktningen Vård och omsorg vill vi ge en god grund i svenska som andraspråk förenat med grundläggande vård- och omsorgskunskaper. Kunskaper i läs- och hörförståelse, muntlig och skriftlig kommunikation, grammatik och uttal är viktiga för att kunna utföra god och säker vård och omsorg. 

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan – att vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar med mera. Skapande verksamhet, där man kan välja mellan många olika praktiska aktiviteter, ingår också i kursen för alla studerande. Du behöver ha tillgång till en bärbar dator under studietiden. 

Har du behov av extra stöttning i studierna kan vi erbjuda det. Skriv i så fall i din ansökan att du behöver detta.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Du har utvecklat dina kunskaper i svenska språket, matematik och fått grundläggande kunskaper inom vård och omsorg. Du har fått kunskap om studieteknik och om tematiskt arbete och kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har också fått med dig datorkunskap. Vid fullgjord kurs har du fått möjlighet att uppnå behörighet på grundskolenivå i svenska som andraspråk och matematik, du får då ett intyg som ger dig behörighet att söka till Vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå, annan yrkesvuxutbildning eller folkhögskola.

Kostnader

1650kr/termin för eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial med mera.
I samband med ansökan tas ett förskott av serviceavgiften ut på 250kr och avräknas på första fakturan.

Ansökan

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan.

Du omdirigeras då till Schoolsoft där du loggar in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft behöver du skapa ett för att kunna ansöka till någon av våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola administrerar sedan din ansökan och kommunicerar med dig via ”Mina sidor”.

Tips och hjälp vid ansökan

Undervisande personal

All personal

Therese Wallström

Kursansvarig Allmän kurs – Grund

Linda Edlund

Lärare

Fler under Allmän kurs - Grundskolenivå

Alla utbildningar