Allmän kurs – Social inriktning

Om utbildningen

För dig som funderar på arbete med människor och som vill utveckla dina kunskaper inom de psykologiska, sociala och pedagogiska områdena så är detta något för dig. Om du i framtiden vill studera till exempelvis fritidsledare, socionom, kurator, lärare eller inom vårdyrket så får du här möjlighet att studera psykologi mm.

Kursinnehåll

Kursen är en kombination av ovan nämnda innehåll, gymnasiegemensamma ämnen och temastudier. Den riktar sig främst till dig som påbörjat studier på gymnasienivå.

  • Yrkesorientering inom sociala yrken
  • Identitet och livsstil
  • Kommunikation och relationer
  • Perspektiv på hälsa
  • Yoga
  • Teorier och metoder inom psykologi

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Att du fått en bra grundförståelse inom de psykologiska, sociala och samhällsvetenskapliga områdena, för att vara väl förberedd för fortsatt utbildning inom sociala yrken. Du har ökat din bildning och är då mer förberedd för livet efter folkhögskolan och är medveten om din betydelse i samhällsgemenskapen och dina möjligheter, ansvar och skyldigheter. Efter avslutade studier på allmän kurs (1 till 3 år beroende på tidigare studier) har möjlighet getts till grundläggande behörighet på motsvarande gymnasienivå så att du kan söka till yrkeshögskola, högskola och universitet.

Allmän kurs

För dig som inte har fullföljt dina gymnasiestudier är allmän kurs på folkhögskola ett utmärkt alternativ. Studier på Allmän kurs kan leda till behörighet för studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Våra allmänna kurser innehåller ämnes- och temastudier på olika nivåer i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och historia.

Under vissa dagar eller perioder förekommer det flexibla inslag där vi kommunicerar via nätbaserad lärplattform. Du behöver ha tillgång till en bärbar dator under studietiden.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter, och därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar med mera. Skapande verksamhet, där man kan välja exempelvis bild eller annat praktiskt ingår i kursen för alla studerande.

Vi erbjuder stöd för att du ska ha möjlighet att uppnå dina mål med studierna. Ange i din ansökan om du önskar stöd som beror på läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, funktionsvariation eller annat.

Kostnader

Serviceavgift på 1650kr/termin för eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial med mera.
Omkostnader för eventuell studieresa tillkommer.
I samband med antagning tas en bekräftelseavgift på 250kr ut. Den är en del av serviceavgiften och avräknas på första fakturan.

Ansökan

Ansökan stängd. Öppnar igen 15 Januari.

Undervisande personal

All personal

Therese Edström

Lärare

Mattias Kindberg

Kursansvarig Allmän kurs – gymnasienivå, lärare och IT-ansvarig

Fler under Allmän kurs

Alla utbildningar