Allmän kurs – Samhället och språket

Om utbildningen

För dig som inte har fullföljt dina gymnasiestudier är allmän kurs på folkhögskola ett utmärkt alternativ. Studier på Allmän kurs kan leda till behörighet för studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Inriktningen är på gymnasienivå och du läser svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap och engelska. Inriktningen passar dig som tänker läsa vidare på universitet eller yrkesvuxutbildningar.

Kursen är för dig som har svenska som andraspråk, samt mindre än ett års godkända studier från gymnasiet eller saknar fullständigt grundskolebetyg. För att stötta din språkliga utveckling har kursen extra många lektioner med svenska språket i fokus. Lärandet och undervisningen utgår från kursdeltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter. Du som individ får också möjlighet att utveckla personliga strategier för att lyckas med dina studier. 

På kursen studerar vi tematiskt för att lättare skapa en helhetsbild som ger dig en allmänbildning att ha med dig vidare i livet. Ämnena historia, samhällskunskap och religion vävs därför samman med svenska som andraspråk. Exempel på teman kan vara Digital kompetens, Framtiden och Yttrandefrihet & Media. Vi varvar självständigt arbete och genomgångar med grupparbeten, diskussioner och studiebesök.

Allmän kurs

 • Dessa ämnen ingår i kursen
  • Svenska 1, 2 & 3 eller SvA 1,2 & 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1a, b eller c, 
  • Historia 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Dessutom kan man läsa in särskilda behörigheter
   • Ma 2,3,4
   • Na 1a2 & 2
   • Sh 1a2, 2
   • Hi 1a2
   • Psy1

Att studera Allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar, workshops, m.m. Skapande verksamhet över kursgränserna ingår för alla studerande på skolan.

Vi erbjuder stöd för att du ska ha möjlighet att nå dina mål med studierna. Ange i din ansökan om du önskar stöd som beror på läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, funktionsvariation eller annat.

Du behöver ha tillgång till en bärbar dator/surfplatta under studietiden. Vi använder lärplattformen Classroom.

Kostnader

Serviceavgift på 1800kr/termin för eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial med mera. Omkostnader för eventuell studieresa tillkommer.
Om du blir antagen och tackar ja till din plats tas ett förskott av serviceavgiften ut på 250kr och avräknas på första fakturan.

Ansökan

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan.

Du omdirigeras då till Schoolsoft där du loggar in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft behöver du skapa ett för att kunna ansöka till någon av våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola administrerar sedan din ansökan och kommunicerar med dig via ”Mina sidor”.

Tips och hjälp vid ansökan

Undervisande personal

All personal

Christer Olsson

Lärare

Nissim Levi

Lärare

Fler under Allmän kurs - Gymnasienivå

Alla utbildningar