Allmän kurs – Samhället och språket

Om utbildningen

Vad har format samhället vi lever i? Vad formar vårt samhälle idag?  Hur kan vi tillsammans skapa ett ännu bättre samhälle i framtiden? Den här kursen vill fördjupa dina kunskaper om din egen roll i samhället och dina möjligheter att påverka utvecklingen. Vi studerar människan, samhället och livet för att utveckla vår förståelse, kunna påverka och bli mer delaktiga.

Kursen passar dig som har svenska som andraspråk, samt mindre än ett års godkända studier från gymnasiet eller saknar fullständigt grundskolebetyg. För att stötta din språkliga utveckling har kursen extra många lektioner med svenska språket i fokus. Lärandet och undervisningen utgår från kursdeltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter. Du som individ får också möjlighet att utveckla personliga strategier för att lyckas med dina studier. 

På kursen studerar vi tematiskt för att lättare skapa en helhetsbild som ger dig en allmänbildning att ha med dig vidare i livet. Ämnena historia, samhällskunskap och religion vävs därför samman med svenska som andraspråk. Exempel på teman kan vara Digital kompetens, Framtiden och Yttrandefrihet & Media. Vi varvar självständigt arbete och genomgångar med grupparbeten, diskussioner och studiebesök.

Allmän kurs

För dig som inte har fullföljt dina gymnasiestudier är allmän kurs på folkhögskola ett utmärkt alternativ. Studier på Allmän kurs kan leda till behörighet för studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Våra allmänna kurser innehåller ämnes- och temastudier på olika nivåer i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och historia.

Under vissa dagar eller perioder förekommer det flexibla inslag där vi kommunicerar via nätbaserad lärplattform. Du behöver ha tillgång till en bärbar dator under studietiden.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter, och därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar med mera. Skapande verksamhet, där man kan välja exempelvis bild eller annat praktiskt ingår i kursen för alla studerande.

Vi erbjuder stöd för att du ska ha möjlighet att uppnå dina mål med studierna. Ange i din ansökan om du önskar stöd som beror på läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, funktionsvariation eller annat.

Kostnader

Serviceavgift på 1650kr/termin för eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial med mera. Omkostnader för eventuell studieresa tillkommer.
I samband med ansökan tas en bekräftelseavgift på 250kr ut. Den avräknas dock på första serviceavgiften.

Ansökan

Ansökan stängd. Öppnar igen 15 Januari.

Undervisande personal

All personal

Mattias Kindberg

Kursansvarig Allmän kurs – gymnasienivå, lärare och IT-ansvarig

Fler under Allmän kurs

Alla utbildningar