Allmän kurs – Psykologi och hälsa

Om utbildningen

Gymnasiestudier med utgångspunkt i psykologi, sociologi och holistisk hälsa. För dig som i framtiden vill studera till ex. fritidsledare, socionom, kriminolog, lärare, polis eller inom vårdyrket.

För dig som inte har fullföljt dina gymnasiestudier är allmän kurs på folkhögskola ett utmärkt alternativ. Studier på Allmän kurs kan leda till behörighet för studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Kursinnehåll

Inriktningen är en kombination av ovan nämnda innehåll, gymnasiegemensamma ämnen och temastudier. Den riktar sig främst till dig som påbörjat studier på gymnasienivå och är klar med Sv1/SvA1. Under läsåret kommer vi bland annat fördjupa oss i nedanstående teman: 

 • Identitet och livsstil
 • Kommunikation och relationer
 • Perspektiv på hälsa
 • Yinyoga
 • Teorier och metoder inom psykologi

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Att du fått en bra grundförståelse inom de psykologiska, sociologiska och samhällsvetenskapliga områdena, för att vara väl förberedd för fortsatt utbildning inom sociala yrken. Att du har ökat din bildning och är mer förberedd för livet efter folkhögskolan och är medveten om din betydelse i samhällsgemenskapen och om dina möjligheter, ansvar och skyldigheter. Efter avslutade studier på allmän kurs (1 till 3 år beroende på tidigare studier) har möjlighet getts till grundläggande behörighet på motsvarande gymnasienivå så att du kan söka till yrkeshögskola, högskola och universitet.

Allmän kurs

 • Dessa ämnen ingår i kursen
  • Svenska 1, 2 & 3 eller SvA 1,2 & 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1a, b eller c, 
  • Historia 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Dessutom kan man läsa in särskilda behörigheter
   • Ma 2,3,4
   • Na 1a2 & 2
   • Sh 1a2, 2
   • Hi 1a2
   • Psy1

Att studera Allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar, workshops, m.m. Skapande verksamhet över kursgränserna ingår för alla studerande på skolan.

Vi erbjuder stöd för att du ska ha möjlighet att nå dina mål med studierna. Ange i din ansökan om du önskar stöd som beror på läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, funktionsvariation eller annat.

Du behöver ha tillgång till en bärbar dator/surfplatta under studietiden. Vi använder lärplattformen Classroom.

Kostnader

Serviceavgift på 1800kr/termin för eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial med mera.
Omkostnader för eventuell studieresa tillkommer.
Om du blir antagen och tackar ja till din plats tas ett förskott av serviceavgiften ut på 250kr och avräknas på första fakturan.

Ansökan

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan.

Du omdirigeras då till Schoolsoft där du loggar in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft behöver du skapa ett för att kunna ansöka till någon av våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola administrerar sedan din ansökan och kommunicerar med dig via ”Mina sidor”.

Tips och hjälp vid ansökan

Undervisande personal

All personal

Therese Edström

Lärare

Emelie Speychal

Lärare / Resurs, internatföreståndare

Fler under Allmän kurs - Gymnasienivå

Alla utbildningar