Allmän kurs – Internationell med studieresa

Om utbildningen

Alla kan vi göra skillnad – i Sverige och i världen! Den här kursen tar upp olika aspekter på utveckling och internationellt arbete som bistånd, globalisering och fattigdomsbekämpning. 

Den här kursen är i första hand riktad till dig som har studerat minst ett år på folkhögskola/gymnasienivå.  Läsåret är indelat i olika fördjupande teman som t.ex. Afrika, Latinamerika, Kambodja och Bangladesh. För att få en större och bättre förståelse av världen studerar vi tematiskt där ämnena historia, religion, naturkunskap och samhällskunskap vävs samman med svenska/svenska som andraspråk. Till vår hjälp läser vi även skönlitteratur som utspelar sig på olika platser runt om i världen. Kursen varvar självständigt arbete och genomgångar med grupparbeten, diskussioner och studiebesök. I slutet av året genomförs även ett projektarbete.

Under vårterminen genomförs vanligtvis en unik studieresa som tar klassen ut i världen. Vi besöker platser, organisationer och människor som inga vanliga turister får chansen att möta. Karlskoga folkhögskola har sedan länge goda kontakter med skolor och organisationer i Gambia, Indien och Kambodja. Tidigare studieresor har under flera år gjorts till ett självkostnadspris för den studerande. Om tillräckligt stort intresse finns bland kursdeltagarna är målet att erbjuda en ny resa under vårterminen 2022.

Det känns fantastiskt att jag står här idag på den plats som gett mig möjligheten att förverkliga mina drömmar! Min resa till Sverige började som en mörk och skrämmande färd. Hoppet är var som driver mig framåt och det har följt mig en lång väg. På den här skolan har jag lärt mig så mycket och alla lärare har funnits där för mig hela vägen.

Allmän kurs

För dig som inte har fullföljt dina gymnasiestudier är allmän kurs på folkhögskola ett utmärkt alternativ. Studier på Allmän kurs kan leda till behörighet för studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Våra allmänna kurser innehåller ämnes- och temastudier på olika nivåer i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och historia.

Under vissa dagar eller perioder förekommer det flexibla inslag där vi kommunicerar via nätbaserad lärplattform. Du behöver ha tillgång till en bärbar dator under studietiden.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter, och därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar med mera. Skapande verksamhet, där man kan välja exempelvis bild eller annat praktiskt ingår i kursen för alla studerande.

Vi erbjuder stöd för att du ska ha möjlighet att uppnå dina mål med studierna. Ange i din ansökan om du önskar stöd som beror på läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, funktionsvariation eller annat.

Kostnader

Serviceavgift på 1650kr/termin för eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial med mera. Omkostnader för eventuell studieresa tillkommer.
I samband med ansökan tas en bekräftelseavgift på 250kr ut. Den avräknas dock på första serviceavgiften.

Ansökan

Ansökan stängd. Öppnar igen 15 Januari.

Undervisande personal

All personal

Carl-Johan Stenlund

Lärare

Staffan Dällerud

Kursansvarig / Lärare

Mattias Kindberg

Kursansvarig Allmän kurs – gymnasienivå, lärare och IT-ansvarig

Fler under Allmän kurs

Alla utbildningar