Allmän kurs – Internationell inriktning med studieresa

Om utbildningen

Gymnasiestudier med fokus på internationella frågor. Vi berör internationella relationer, kolonialism, bistånd och globalisering. Vi erbjuder även en unik studieresa någonstans i världen. 

För dig som inte har fullföljt dina gymnasiestudier är allmän kurs på folkhögskola ett utmärkt alternativ. Studier på Allmän kurs kan leda till behörighet för studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

På kursen Internationell med studieresa fokuserar vi på politisk, ekonomisk och social samhällsutveckling i världen. Utifrån FN:s globala mål kring hållbar utveckling (Agenda 2030) lyfter vi fram goda exempel på lokala framsteg i olika delar av världen. Vi studerar även den svenska samhällsutvecklingen för att jämföra med olika länder.

Karlskoga folkhögskola har goda kontakter med skolor och organisationer i Tanzania, Indien och Kambodja och skolan har som målsättning att klassen genomför en studieresa under vårterminen. För den som har möjlighet att följa med, erbjuder skolan ett stipendium som delvis kan finansiera resan. 

Kursen riktar sig främst till dig som påbörjat studier på gymnasienivå och är klar med Sv1/SvA1. Vi läser skönlitteratur där vi möter skiftande kulturer och livsåskådningar från olika delar av världen.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Att du har fått en ökad förståelse för världen vi lever i. Du har ökat din bildning och är mer förberedd för livet efter folkhögskolan, samt är medveten om din betydelse i samhällsgemenskapen och dina möjligheter, ansvar och skyldigheter. Efter avslutade studier på allmän kurs (1-3 år beroende på tidigare studier) har möjlighet getts till grundläggande behörighet på motsvarande gymnasienivå så att du kan söka till yrkeshögskola, högskola och universitet.

Allmän kurs

 • Dessa ämnen ingår i kursen
  • Svenska 1, 2 & 3 eller SvA 1,2 & 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1a, b eller c, 
  • Historia 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Dessutom kan man läsa in särskilda behörigheter
   • Ma 2,3,4
   • Na 1a2 & 2
   • Sh 1a2, 2
   • Hi 1a2

Att studera Allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar, workshops, m.m. Skapande verksamhet över kursgränserna ingår för alla studerande på skolan.

Vi erbjuder stöd för att du ska ha möjlighet att nå dina mål med studierna. Ange i din ansökan om du önskar stöd som beror på läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, funktionsvariation eller annat.

Du behöver ha tillgång till en bärbar dator/surfplatta under studietiden. Vi använder lärplattformen Classroom.

Kostnader

Serviceavgift på 1800kr/termin för eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial med mera. Omkostnader för eventuell studieresa tillkommer.
Om du blir antagen och tackar ja till din plats tas ett förskott av serviceavgiften ut på 250kr och avräknas på första fakturan.

Ansökan

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan.

Du omdirigeras då till Schoolsoft där du loggar in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft behöver du skapa ett för att kunna ansöka till någon av våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola administrerar sedan din ansökan och kommunicerar med dig via ”Mina sidor”.

Tips och hjälp vid ansökan

Undervisande personal

All personal

Carl-Johan Stenlund

Kursansvarig Allmän kurs – Gymnasienivå

Fler under Allmän kurs - Gymnasienivå

Alla utbildningar