Allmän kurs – Internationell med studieresa

Om utbildningen

För dig som inte har fullföljt dina gymnasiestudier är allmän kurs på folkhögskola ett utmärkt alternativ. Studier på Allmän kurs kan leda till behörighet för studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Du kan göra skillnad – i Sverige och i världen! Inriktningen tar upp olika aspekter på utveckling och internationellt arbete som bistånd, globalisering och fattigdomsbekämpning. Vi erbjuder även en unik studieresa som tar klassen ut i världen. 

Vi studerar samhällsutveckling med fokus på ekonomi, miljö och jämställdhet. Utifrån FN:s globala mål kring hållbar utveckling (Agenda 2030) lyfter vi fram goda exempel på lokala framsteg i en värld där medierapporteringen ofta domineras av olika konflikter och humanitära kriser.

Vi läser även om den svenska samhällsutvecklingen under 1900-talet för att jämföra med olika länders utveckling idag. För att få en större och bättre förståelse av världen studerar vi tematiskt där ämnena historia, religion och samhällskunskap vävs samman med svenska/svenska som andraspråk. Vi läser skönlitteratur där vi möter skiftande kulturer och livsåskådningar från olika delar av världen.

Under vårterminen genomförs vanligtvis en unik studieresa som tar klassen ut i världen. Vi besöker platser, organisationer och människor som inga vanliga turister får chansen att möta. Karlskoga folkhögskola har sedan länge goda kontakter med skolor och organisationer i Gambia, Indien och Kambodja.

Den här kursen är i första hand riktad till dig som har studerat minst ett år på folkhögskola/gymnasienivå. Kursen varvar självständigt arbete och genomgångar med grupparbeten, gästföreläsningar, diskussioner och studiebesök. I slutet av året genomförs även ett projektarbete.

Allmän kurs

 • Dessa ämnen ingår i kursen
  • Svenska 1, 2 & 3 eller SvA 1,2 & 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1a, b eller c, 
  • Historia 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Dessutom kan man läsa in särskilda behörigheter
   • Ma 2,3,4
   • Na 1a2 & 2
   • Sh 1a2, 2
   • Hi 1a2

Under vissa dagar eller perioder förekommer det flexibla inslag där vi kommunicerar via nätbaserad lärplattform. Du behöver ha tillgång till en bärbar dator under studietiden.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter, och därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar med mera. Skapande verksamhet, där man kan välja exempelvis bild eller annat praktiskt ingår i kursen för alla studerande.

Vi erbjuder stöd för att du ska ha möjlighet att uppnå dina mål med studierna. Ange i din ansökan om du önskar stöd som beror på läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, funktionsvariation eller annat.

Kostnader

Serviceavgift på 1650kr/termin för eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial med mera. Omkostnader för eventuell studieresa tillkommer.
Om du blir antagen och tackar ja till din plats tas ett förskott av serviceavgiften ut på 250kr och avräknas på första fakturan.

Ansökan

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan.

Du omdirigeras då till Schoolsoft där du loggar in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft behöver du skapa ett för att kunna ansöka till någon av våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola administrerar sedan din ansökan och kommunicerar med dig via ”Mina sidor”.

Tips och hjälp vid ansökan

Undervisande personal

All personal

Carl-Johan Stenlund

Lärare

Mattias Kindberg

Kursansvarig Allmän kurs – gymnasienivå, lärare och IT-ansvarig

Fler under Allmän kurs - Gymnasienivå

Alla utbildningar