Allmän kurs – Din väg, tillsammans

Om utbildningen

Vi är alla en del av samhället vi lever i. Din väg, tillsammans vill fördjupa dina kunskaper om din egen roll i samhället, hur du kan påverka och om hur vi tillsammans kan skapa ett ännu bättre samhälle i framtiden.

Kursinnehåll

Den här kursen passar dig som vill studera på folkhögskola och som har mindre än ett års godkända studier från gymnasiet eller saknar fullständigt grundskolebetyg. Här får du lära dig mer om samhället vi lever i, människan och livet för att bättre förstå, bli mer delaktig och kunna påverka. 

Här studerar vi i en lugnare takt med struktur och förutsägbarhet  och du får gott om hjälp från läraren och skolans resursteam. Om du har speciella önskemål eller behov av stöd gör vi en plan för den stöttning och resurser som kan vara aktuella för dig. Du får också möjlighet att utveckla personliga strategier för att nå dina mål och lyckas med dina studier. Det betyder att du alltid har en trygg grund att stå på här på Karlskoga folkhögskola. 

Här sätter vi in undervisningen i ett sammanhang för att skapa en helhetsbild vilket ger allmänbildning att ha med sig vidare i livet. Vi studerar tematiskt, där historia, samhällskunskap och religion vävs samman med svenska/svenska som andraspråk. Enskilt arbete och genomgångar varvas med grupparbeten, diskussioner och studiebesök. Kursen kommer att formas utifrån klassens intressen, behov och förutsättningar.

Allmän kurs

För dig som inte har fullföljt dina gymnasiestudier är allmän kurs på folkhögskola ett utmärkt alternativ. Studier på Allmän kurs kan leda till behörighet för studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Våra allmänna kurser innehåller ämnes- och temastudier på olika nivåer i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och historia.

Under vissa dagar eller perioder förekommer det flexibla inslag där vi kommunicerar via nätbaserad lärplattform. Du behöver ha tillgång till en bärbar dator under studietiden.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter, och därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar med mera. Skapande verksamhet, där man kan välja exempelvis bild eller annat praktiskt ingår i kursen för alla studerande.

Vi erbjuder stöd för att du ska ha möjlighet att uppnå dina mål med studierna. Ange i din ansökan om du önskar stöd som beror på läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, funktionsvariation eller annat.

Kostnader

Serviceavgift på 1650kr/termin för eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial med mera. Omkostnader för eventuell studieresa tillkommer.
I samband med ansökan tas en bekräftelseavgift på 250kr ut. Den avräknas dock på första serviceavgiften.

Ansökan

Ansökan stängd. Öppnar igen 15 Januari.

Undervisande personal

All personal

Mattias Kindberg

Kursansvarig Allmän kurs – gymnasienivå, lärare och IT-ansvarig

Fler under Allmän kurs

Alla utbildningar