Allmän kurs – Din väg, tillsammans

Om utbildningen

För dig som inte har fullföljt dina grundskole- eller gymnasiestudier är allmän kurs på folkhögskola ett utmärkt alternativ. Studier på Allmän kurs kan leda till behörighet för studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Din väg tillsammans är kursen för dig som saknar grundskolebehörighet eller har mindre än ett års godkända studier på gymnasienivå. Du har även någon form av NPF-diagnos och/eller ett extra stort behov av stöd eller anpassningar i dina studier.

Kursinnehåll

Vi jobbar med studieteknik samt studiemotivation och tränar på de olika förmågorna att läsa, skriva, tala och lyssna.

Med hjälp av ämnesövergripande studier fokuserar vi på studiemotivation och studieteknik samtidigt som vi läser relevanta ämnen för att ta dig vidare till nästa nivå i dina studier. Vi skapar en helhetsbild där ämnena samhällskunskap, historia och religion vävs samman med undervisningen i svenska/svenska som andraspråk för att minska antalet moment och därmed arbetsbördan. 

Syftet med kursen är att du ska få en bättre allmänbildning, stärka din känsla av sammanhang och öka din studiemotivation för att ta dig närmare kunskaper som motsvarar en gymnasieexamen. Arbetet i kursen sker individuellt, samt genom diskussioner i både helklass och i mindre grupper.

Arbetet på folkhögskola skiljer sig mycket från en vanlig grund- eller gymnasieskola. På kursen studerar vi i en lugnare takt och gör vårt bästa för att tillgodose allas behov med hjälp av  hög lärartäthet samt skolans resursteam. Om du har speciella önskemål finns möjlighet till individanpassade åtgärder. Du får också möjlighet att utveckla personliga strategier för att nå dina mål och för att känna att du lyckas med dina studier. 

 • Dessa ämnen ingår i kursen
  • Svenska 1, 2 & 3 eller SvA 1,2 & 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1a, b eller c, 
  • Historia 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Dessutom kan man läsa in särskilda behörigheter
   • Ma 2,3,4
   • Na 1a2 & 2
   • Sh 1a2, 2
   • Hi 1a2

Att studera Allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar, workshops, m.m. Skapande verksamhet över kursgränserna ingår för alla studerande på skolan.

Vi erbjuder stöd för att du ska ha möjlighet att nå dina mål med studierna. Ange i din ansökan om du önskar stöd som beror på läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, funktionsvariation eller annat.

Du behöver ha tillgång till en bärbar dator/surfplatta under studietiden. Vi använder lärplattformen Classroom.

Kostnader

Serviceavgift på 1800kr/termin för eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial med mera. Omkostnader för eventuell studieresa tillkommer.
Om du blir antagen och tackar ja till din plats tas ett förskott av serviceavgiften ut på 250kr och avräknas på första fakturan.

Ansökan

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan.

Du omdirigeras då till Schoolsoft där du loggar in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft behöver du skapa ett för att kunna ansöka till någon av våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola administrerar sedan din ansökan och kommunicerar med dig via ”Mina sidor”.

Tips och hjälp vid ansökan

Undervisande personal

All personal

Oskar Nielsen

Lärare

Mattias Kindberg

Biträdande rektor, Utbildningsledare, Lärare

Fler under Allmän kurs - Grundskolenivå

Alla utbildningar

Fler under Allmän kurs - Gymnasienivå

Alla utbildningar