Allmän kurs – Budo

Om utbildningen

För dig som har ett intresse för kampkonst (Budo) och för kopplingen mellan kropp och sinne samt vill kombinera detta med studier på allmän kurs.

Ett övergripande syfte med utbildningen är att ge goda förutsättningar för god hälsa och personlig utveckling. När man mår bra och är hälsosam så orkar man mer. Man får helt enkelt bättre förutsättningar för att leva ett gott liv och bli en bättre medmänniska. Många som gått kursen har vittnat om de positiva ”spin off effekter” som träningen medfört. Bland annat att den har påverkat studierna positivt och att man blivit gladare och starkare som människa. Vi utövar klassisk jujutsu (Yagyu Shingan ryu), Gracie jujutsu (brasiliansk jujutsu) och Shiatsu (japansk kroppsterapi).

Jü betyder mjuk, följsam eller flexibel och jutsu betyder teknik eller vetenskap. Rent praktiskt innebär detta att man genom följsam teknik samt god kunskap om anatomi tar sig an ”det hårda”. Denna princip kan appliceras på livets alla utmaningar och möjligheter. Har man nått hit så har teknik (jutsu) fött fram något djupare och kunskap har förvandlats till insikt. Det gör träningen givande och fylld med mening.   

Vägen går först genom teknik och kroppsarbete. Resan kan stundtals upplevas som krävande, men är samtidigt även fantastiskt intressant, givande och kul! Oavsett om du har erfarenhet av kampkonst eller inte, så är du hjärtligt välkommen att söka denna inriktning. Det viktigaste är att du har viljan att göra ditt bästa. På Japanska brukar man säga ”Ganbatte” (gör ditt bästa)!

Ansvarig för denna inriktning är Per Eriksson. Per är personlig elev till Shimazu Kenji som är stormästare för en klassisk samurajtradition vid namn Yagyu Shingan ryu (YSr). Per är överhuvud för YSr i Norra Europa och är en populär och flitigt anlitad instruktör såväl nationellt som internationellt. Inom YSr ingår studier i anatomi, rörelsemekanik, psykologi, strategi, kultur mm. Tekniker används i självförsvarssyfte men även för att förebygga och behandla skador i kroppens rörelseapparat. Träningen innehåller, bland annat, moment av:

  • Tanren (tekniker för att stärka och bygga upp kroppen)
  • Kata (förutbestämda rörelser)
  • Goshinjutsu (självförsvar/applikation)
  • Randori (sparring – men endast efter en tids träning och om du själv vill)
  • Konflikthantering
  • Anatomi
  • Andningsteknik och meditation (avslappningsövningar och stresshantering)
  • Shiatsu (japansk kroppsterapi)

Allmän kurs

För dig som inte har fullföljt dina gymnasiestudier är allmän kurs på folkhögskola ett utmärkt alternativ. Studier på Allmän kurs kan leda till behörighet för studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Våra allmänna kurser innehåller ämnes- och temastudier på olika nivåer i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och historia.

Under vissa dagar eller perioder förekommer det flexibla inslag där vi kommunicerar via nätbaserad lärplattform. Du behöver ha tillgång till en bärbar dator under studietiden.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter, och därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar med mera. Skapande verksamhet, där man kan välja exempelvis bild eller annat praktiskt ingår i kursen för alla studerande.

Vi erbjuder stöd för att du ska ha möjlighet att uppnå dina mål med studierna. Ange i din ansökan om du önskar stöd som beror på läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, funktionsvariation eller annat.

Kostnader

Serviceavgift på 1650kr/termin för eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial. Karlskoga Budoklubb 600 kr/termin. Budodräkt med mera 1200 kr. Examination i shiatsu 400 kr. Omkostnader för studieresor tillkommer.
Det tas även ut en bekräftelseavgift på 250kr i samband med antagning. Denna räknas av på första fakturan.

Ansökan

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan.
Du omdirigeras då till Schoolsoft där du loggar in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft behöver du skapa ett, för att kunna ansöka till någon av våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola administrerar sedan din ansökan och kommunicerar med dig via ”Mina sidor”.

Tips och hjälp vid ansökan

Ansökningsperiod 15 Januari - 15 April 2021

Undervisande personal

All personal

Per Eriksson

Kursansvarig Budo

Eva Torsteinsrud

Lärare / Resurs

Mattias Kindberg

Kursansvarig Allmän kurs – gymnasienivå, lärare och IT-ansvarig

Fler under Allmän kurs

Alla utbildningar