Allmän kurs – Att förstå världen genom fotboll

Om utbildningen

Fotboll är världens största sport och har en enorm betydelse för individer, samhällen och länder på jordens alla kontinenter. Vill du förstå mer av vad som händer runt om i världen med hjälp av olika perspektiv på fotboll? Då är den här inriktningen någonting för dig!

Kursinnehåll

Den här kursen vänder sig till dig som vill förstå mer av din omvärld – du måste inte ha ett stort fotbollsintresse. Vi studerar t.ex. teman som kultur, identitet, klass, lojalitet, rasism, jämställdhet och hur makt och politik påverkas av fotbollen. Andra områden som tas upp är herr- och damfotbollens olika villkor, jämställdhet, sponsring och kommersialisering.

Vi läser texter av skribenter från olika delar av världen, både på svenska och engelska. I kursen ingår även dokumentärer, spelfilmer och olika poddavsnitt. Vi gör studiebesök och har gäster i form av lokala profiler från herr- och damfotbollen. Du som kursdeltagare redovisar dina kunskaper muntligt och skriftligt.

För att få en fördjupad förståelse av världen studerar vi tematiskt där ämnena historia, religion och samhällskunskap vävs samman med svenska/svenska som andraspråk. Vi varvar självständigt arbete och genomgångar med grupparbeten, diskussioner och studiebesök.

Allmän kurs

För dig som inte har fullföljt dina gymnasiestudier är allmän kurs på folkhögskola ett utmärkt alternativ. Studier på Allmän kurs kan leda till behörighet för studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Våra allmänna kurser innehåller ämnes- och temastudier på olika nivåer i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och historia.

Under vissa dagar eller perioder förekommer det flexibla inslag där vi kommunicerar via nätbaserad lärplattform. Du behöver ha tillgång till en bärbar dator under studietiden.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter, och därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar med mera. Skapande verksamhet, där man kan välja exempelvis bild eller annat praktiskt ingår i kursen för alla studerande.

Vi erbjuder stöd för att du ska ha möjlighet att uppnå dina mål med studierna. Ange i din ansökan om du önskar stöd som beror på läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, funktionsvariation eller annat.

Kostnader

Serviceavgift på 1650kr/termin för eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial med mera. Omkostnader för eventuell studieresa tillkommer.
I samband med ansökan tas en bekräftelseavgift på 250kr ut. Den avräknas dock på första serviceavgiften.

Ansökan

Ansökan stängd. Öppnar igen 15 Januari.

Undervisande personal

All personal

Carl-Johan Stenlund

Lärare

Staffan Dällerud

Kursansvarig / Lärare

Fler under Allmän kurs

Alla utbildningar