Allmän kurs – Att förstå världen genom fotboll

Om utbildningen

För dig som inte har fullföljt dina gymnasiestudier är allmän kurs på folkhögskola ett utmärkt alternativ. Studier på Allmän kurs kan leda till behörighet för studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Fotboll är världens största kulturyttring och har en enorm betydelse för individer, samhällen och länder på jordens alla kontinenter. Vill du förstå mer av vad som händer runt om i världen med hjälp av olika perspektiv på fotboll? Då är den här inriktningen någonting för dig!

Kursinnehåll

Den här kursen vänder sig till dig som vill förstå mer av din omvärld – du måste inte ha ett stort fotbollsintresse. Vi studerar teman som kultur, identitet, klass, lojalitet, rasism, jämställdhet och hur makt och politik påverkar fotbollen. För att vända på perspektivet undersöker vi också hur fotbollen i sin tur påverkar samhället, politiken och sociala strukturer. Andra områden som tas upp är herr- och damfotbollens olika villkor, supporterkultur, sponsring och kommersialisering.

Vi läser texter av skribenter från olika delar av världen, mest på svenska och ibland på engelska. I kursen ingår även dokumentärer, spelfilmer och olika poddavsnitt. Vi gör studiebesök och har gäster i form av lokala profiler från herr- och damfotbollen. Du som kursdeltagare redovisar dina kunskaper muntligt och skriftligt. Vi varvar självständigt arbete och genomgångar med grupparbeten, diskussioner och studiebesök.

För att få en fördjupad förståelse av världen studerar vi tematiskt där ämnena historia, religion och samhällskunskap vävs samman med svenska/svenska som andraspråk. Parallellt med de tematiska studierna läser du även matematik, engelska och naturkunskap för att nå grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller universitet.

Allmän kurs

 • Dessa ämnen ingår i kursen
  • Svenska 1, 2 & 3 eller SvA 1,2 & 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1a, b eller c, 
  • Historia 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Dessutom kan man läsa in särskilda behörigheter
   • Ma 2,3,4
   • Na 1a2 & 2
   • Sh 1a2, 2
   • Hi 1a2

Under vissa dagar eller perioder förekommer det flexibla inslag där vi kommunicerar via nätbaserad lärplattform. Du behöver ha tillgång till en bärbar dator under studietiden.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter, och därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar med mera. Skapande verksamhet, där man kan välja exempelvis bild eller annat praktiskt ingår i kursen för alla studerande.

Vi erbjuder stöd för att du ska ha möjlighet att uppnå dina mål med studierna. Ange i din ansökan om du önskar stöd som beror på läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, funktionsvariation eller annat.

Kostnader

Serviceavgift på 1650kr/termin för eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial med mera. Omkostnader för eventuell studieresa tillkommer.
Om du blir antagen och tackar ja till din plats tas ett förskott av serviceavgiften ut på 250kr och avräknas på första fakturan.

Ansökan

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan.

Du omdirigeras då till Schoolsoft där du loggar in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft behöver du skapa ett för att kunna ansöka till någon av våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola administrerar sedan din ansökan och kommunicerar med dig via ”Mina sidor”.

Tips och hjälp vid ansökan

Undervisande personal

All personal

Fler under Allmän kurs - Gymnasienivå

Alla utbildningar