Allmän kurs – Allmän inriktning

Om utbildningen

Allmän inriktning är för dig som saknar fullständig gymnasiebehörighet. Genom ämnesövergripande studier läser vi relevanta ämnen för behörighet att söka till yrkeshögskola eller universitet.

För dig som inte har fullföljt dina gymnasiestudier är allmän kurs på folkhögskola ett utmärkt alternativ. Studier på Allmän kurs kan leda till behörighet för studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Allmän inriktning är för dig som har påbörjat (eller ska påbörja) dina gymnasiestudier, och vill få en grundläggande behörighet för att söka till högre studier (universitet, högskola eller yrkeshögskola) eller öka dina möjligheter att få ett jobb efter din tid på folkhögskolan. 

Allmän inriktning ger samma behörighet som du kan få via gymnasium eller komvux. Du måste vara helt klar med grundläggande nivå (grundskolan). Utbildningen kan ta 1-3 år beroende på tidigare erfarenheter.

Syftet med kursen, förutom gymnasiebehörighet, är att stärka din allmänbildning men också att öka din studiemotivation, stärka självförtroendet i skolan och inspirera till eventuella fortsatta studier.

Vi jobbar med studieteknik och tränar på de olika förmågorna att läsa, skriva, tala och lyssna . Vi analyserar texter, både vetenskapliga och skönlitterära, och arbetar med att förbättra vårt källkritiska förhållningssätt.

För att fördjupa din analytiska och reflekterande förmåga, samt minska arbetsbördan, arbetar vi med ämnesövergripande studier och läser många ämnen samtidigt. 

Allt detta gör vi tillsammans och med handledning av både lärare och varandra för att utvecklas och förberedas på bästa sätt inför framtiden. Redovisningar av ditt arbete sker genom inlämningsuppgifter, presentationer och framförallt diskussioner i både helklass och mindre grupper.

Allmän kurs

 • Dessa ämnen ingår i kursen
  • Svenska 1, 2 & 3 eller SvA 1,2 & 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1a, b eller c, 
  • Historia 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Dessutom kan man läsa in särskilda behörigheter
   • Ma 2,3,4
   • Na 1a2 & 2
   • Sh 1a2, 2
   • Hi 1a2

Att studera Allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar, workshops, m.m. Skapande verksamhet över kursgränserna ingår för alla studerande på skolan.

Vi erbjuder stöd för att du ska ha möjlighet att nå dina mål med studierna. Ange i din ansökan om du önskar stöd som beror på läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, funktionsvariation eller annat.

Du behöver ha tillgång till en bärbar dator/surfplatta under studietiden. Vi använder lärplattformen Classroom.

Kostnader

Serviceavgift på 1800kr/termin för eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial med mera. Omkostnader för eventuell studieresa tillkommer.
Om du blir antagen och tackar ja till din plats tas ett förskott av serviceavgiften ut på 250kr och avräknas på första fakturan.

Ansökan

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan.

Du omdirigeras då till Schoolsoft där du loggar in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft behöver du skapa ett för att kunna ansöka till någon av våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola administrerar sedan din ansökan och kommunicerar med dig via ”Mina sidor”.

Tips och hjälp vid ansökan

Undervisande personal

All personal

Oskar Nielsen

Lärare

Mattias Kindberg

Biträdande rektor, Utbildningsledare, Lärare

Fler under Allmän kurs - Gymnasienivå

Alla utbildningar