Innehållsförteckning

Övriga Länkar

Läsinställningar

Övriga Kurser

Agroekologi – småskalig odling i praktik och perspektiv

Ansökan
Agroekologi, småskalig odling i praktik och perspektiv!

1. Kursinnehåll

Om utbildningen

Karlskoga Folkhögskola fortsätter satsningen på kursen småskalig odling, med tydligt fokus på agroekologi.

Kursen är Sveriges första inom ämnet Agroekologi som genomförs på gräsrotsnivå

Kursen vänder sig till dem som vill lära sig mer om Agroekologi – småskalig odling i praktik och perspektiv satt i ett större sammanhang.

För dig som har ambitioner att producera med småskaliga metoder för försäljning är det här en kurs för dig. Det gäller även om du har mer omfattande personliga odlarambitioner. Både grönsaker, åkerbruk och djurhållning kommer beröras under kursen även om grönsaksodlandet tar störst fokus.

För den som ser sitt odlande som ett socialt verktyg, ett sätt att bryta rådande strukturer, en politisk handling – ett steg mot förändring – så är det här rätt kurs.

Inom kursen kommer vi träffa representanter från olika organisationer som genom odling och jordbruk arbetar för förändring och solidaritet.

Joel Holmdahl, som leder kursen tillsammans med Maria Danielsson, är verksam i NOrdBruks styrelse. NOrdBruk är en del av La Via Campesina (LVC) – 250 miljoner organiserade småbönder. Det är inom LVC arbetet för Agroekologi från gräsrotsnivå bedrivs. Genom koppling till NOrdBruk är kursen i kontakt med ett nystartat europeiskt nätverk för agroekologiutbildningar inom folkrörelser.

Maria är engagerad i andelsjordbruk och sitter i styrelsen för föreningen Andelsjordbruk Sverige. I föreningen strävar man efter en hållbar utveckling av andelsjordbruk i Sverige, ett sätt att producera mat i praktik och perspektiv där producent och konsument delar ansvar, risk och belöningar.

Kursinnehåll

Vi arbetar utifrån det agroekologiska ramverket med frågan ”varför ska man odla?” samt vidare ”var och hur kan man odla?” likväl som att faktiskt odla i praktiken under ett odlingsår. Kopplad till odling kommer vi gå igenom grundläggande odlingskunskap såsom jord och näringslära, förodling, planering, plantering, underhåll, skörd samt även i viss mån förvaring och förädling. Här är permakultur och organisk/biologisk odling centrala begrepp.

För att besvara frågan om varför man ska odla småskaligt i Sverige 2018 arbetar vi med teman utifrån agroekologi, matsuveränitet och global solidaritet. Representanter från organisationer som jobbar med odling som ett medvetet verktyg för att nå förändring och andra som jobbar med rättigheter kopplade till odling och mat inom olika kontexter kommer att vara de som leder vårt arbete framåt. Inom detta område kommer de ekonomiska och politiska processerna som ger förutsättningarna för jordbruket att analyseras närmare.

Vad gäller ”var och hur” man kan odla får vi ta del av kunskap från ledande personer inom forskning, föreningar och sammanslutningar som driver utvecklingen av moderna och hållbara former för odling på allt från små mångfacetterade jordbruk till skogsträdgårdar i stadsmiljö. Vi kommer även beröra ett flertal olika sociala odlingsformer, som andelsjordbruk (CSA) och sambruk, likväl som mer direkta former för att koppla ihop konsument och producent.

Med ordet ”hur” menar vi här i vilka sociala former odlandet kan bedrivas och inte odlingspraktik.

2. Kontakt

Thomas Sönnerstam

Fastighetskötare, kursansvarig

thomas.sonnerstam@karlskogafhs.se
0586-646 12

Arbetar som kursansvarig för våra odlingskurser och som fastighetsskötare.

3. Ansökan

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan.

Du omdirigeras då till Schoolsoft där du loggar in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft behöver du skapa ett, för att kunna ansöka till någon av våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola administrerar sedan din ansökan och kommunicera med dig via ”Mina sidor”.

Om ansökningslänken inte fungerar, kontakta Thomas Sönnerstam ovan.

Ansök nu!