SYV, CSN

Studiefinansiering, studie- och yrkesvägledning

Studievägledare Annelie Svensson kan ge dig information om utbildningar och behörigheter för dessa.

Annelie Svensson kan även hjälpa till med CSN-frågor.