Miljö och omställningsarbete

Några inledande ord ur vår Hållbarhetspolicy:
Karlskoga folkhögskola bedriver en omfattande verksamhet med inriktning på vuxenutbildning och kurs- och konferensverksamhet. Vi inser att vår verksamhet påverkar den miljö vi lever i och är beroende av. Vi vill ta ansvar så att verksamheten i största möjliga mån tar hänsyn till miljön och verka för en hållbar utveckling*.

Hållbarhetsarbetet ska integreras i all vår verksamhet. Det angår alla och bygger på delaktighet och engagemang från anställda och studerande. Karlskoga folkhögskola vill vara ett Glokalt omställningscentra* för vårt närområde.

* En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.
Brundtland kommissionen 1987

* Ett glokalt omställningscentra ska vara en plats för kunskap, reflektion och erfarenhetsutbyte. Centrat ska arbeta för en grön omställning och ett hållbart medborgarskap på alla plan.
Riktlinjer för folkhögskolor som glokala omställningscentra 2014

Egen solelenergi
Att öka produktionen av förnybar energi är en grundförutsättning i utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Som en första satsning på förnyelsebar energi, investerade vi under november 2014 i en mindre solcellsanläggning för egen elproduktion, som monterades på fasaden till vår idrottshall. Solcellsyta 38 kvadratmeter.

Beräknad produktion ca 8.000 kWh/år. Motsvarar ungefär elbehovet för skolans tre personalbostäder.
Du kan följa elproduktionen i realtid, genom att klicka här

September 2017 var det dags att investera i en större solelanläggning, som monterades på taket till idrottshallen. Solcellsytan 328 kvadratmeter. Beräkna produktion ca 56.000 kWh/år. Motsvarar ungefär elbehovet för skolans Mediecenter.
Du kan följa elproduktionen i realtid genom att klicka här

Inköp av elenergi
För närvarande köper vi ursprungsmärkt vattenkraftsel.

Uppvärmning
Till största delen värms våra fastigheter och vårt varmvatten med fjärrvärme från KEMAB (Karlskoga Energi & Miljö). Bränslemixen för 2015 var RT-Flis (returflis) 42%, obehandlat avfall 27%, Torv 11%, Olja 7%, Flis 5%, El 5%, Biomal 3%.

Kemprodukter
För tvätt, disk och rengöring använder vi med några få undantag miljömärkta produkter.

Källsortering
Vår strävan är att öka återvinningsgraden. Vårt avfall tas om hand av KEMAB (Karlskoga Energi & Miljö.
Vi sorterar wellpapp, papper, plåt, plast, glas, matrester, ljuskällor, batterier, elektronik, pennor, skrivarpatroner och restprodukter. Matresterna från matproduktionen går till KEMAB:s biogastillverkning. Även matfett från matproduktionen i vårt storkök lämnas till KEMAB.

Belysning
I början av 2000-talet började vi att ersätta glödlamporna med lågenergilampor. Vartefter tekniken förbättras och priserna går ner, går vi nu successivt över till LED-lampor.) Parkbelysningen har sedan ett par år LED-armaturer.
(LED=Light Emitting Diode)

Drivmedel
Det finns en långsiktig strävan att övergå till förnyelsebara bränslen. Skolans två bilar kör vi på biogas. Vi har en bensindriven minibuss och en dieseldriven traktor. Våra handverktyg och klippfordon kör vi på den miljövänligare alkylatbensinen/el. Vi har en batteridriven klipp robot som klipper ca 500 kvadratmeter.

Återanvändning av datorer
För ett par år sedan började vi på prov köpa begagnade datorer, när de befintliga var för dåliga. Det har visat sig vara en lyckad satsning. Vi köper nu till allra största delen begagnade datorer.

Fairtrade
Fairtrade är en etisk och social märkning som fokuserar på mänskliga rättigheter. När du köper Fairtrade bidrar du till en bättre och friare tillvaro för barn och vuxna i de fattigare delarna av världen.
I dag serverar vi Fairtrade-kaffe och delar av tesortimentet i både restaurangen och i studerandecafeterian. Cafeterian strävar efter att ha så många delar av sortimentet fairtrade och där det inte är möjligt kravmärkt och om inte heller det går så skall det i alla fall vara nyttigt.