Kostnader

Bekräftelseavgift

Du som är antagen till Karlskoga folkhögskola måste bekräfta att Du antar platsen genom att betala en bekräftelseavgift. Den återbetalas inte vid återbud.
Datum för inbetald bekräftelseavgift gäller som turordning för rum på skolans internat.

Servicekostnad (obligatorisk för alla) 1 550 kr/termin
I avgiften ingår bl.a.: olycksfallsförsäkring, kopiering, Internet, festmiddagar, eftermiddagskaffe.

Internatboende

Boende på internatet (inkl. frukost och lunch mån – fredag)
Smeden (nyrenoverad sommaren 2014) 1085 kr/v
Övriga internat 970 kr/v

Lunch

Studerande med lunchabonnemang hel termin 58 kr
Enstaka lunch 67 kr
Kupongköp (5 eller 10 luncher) 60 kr

Vi reserverar oss för ev. prisändringar.
Du betalar själv viss litteratur, undervisningsmaterial och studieresor.

Övriga kostnader:

På Konstlinjen, Musik- & Ljuddesign och Webbdesign tillkommer en kostnad per termin för material:
Allmän kurs – eventuellt lån av bärbar dator 500 kr/termin
Allmän kurs – konst, webb, musik 400 kr/termin
Konstlinjen – heltid 3 000 kr/termin
Konstlinjen – deltid/kurs 1 500 kr/termin
Musik- och Ljuddesign 2 500 kr/termin
Webbdesign 1 500 kr/termin

Avdrag för matkostnaden görs vid praktik och studieresor. Avdrag görs även vid sjukdom längre än fem dagar.

Fakturering

Servicekostnaden faktureras en gång per termin (avdrag görs för inbetald bekräftelseavgift).
Bor man på internatet eller har lunchabonnemang får man fyra fakturor per termin.

Har du frågor angående dina fakturor kontakta Sofia Seger, tel 0586-646 06