Nytt projekt i samarbete med Karlskoga Kommun

Tillsammanskursen

Hösten 2020 drog Karlskoga folkhögskola igång ESF-projektet “Arena för alla” för utrikesfödda långt från arbetsmarknaden, i nära samarbete med en rad aktörer, bl.a Karlskoga kommun. Kommunen var nöjda med det arbete vi gjorde för att hjälpa människor att göra stegförflyttningar.

I dagarna har vi därför påbörjat ett nytt samarbete under projektnamnet Tillsammans. Förutom ren ämnesundervisning lägger vi också vikt vid det sociala sammanhanget och kraften i det för att hjälpa människor vidare. 

I kursen ingår även praktik som anpassas efter deltagarens intresse och förutsättningar. Kommunen ansvarar för kursens praktikdel.