Ny kurs. Ekologisk demokrati – för rättighetsbaserad omställning

Till hösten startar vi en kurs i Ekologisk demokrati. En terminskurs med tre närträffar och mellanliggande online-träffar.

Kursen bygger på ekopedagogik som förenar människans och naturens rättigheter.

Hur gör vi demokratin hållbar?

Idag hotas demokratin av totalitära krafter på många håll i världen. Samtidigt behöver vi mer demokrati för att klara en hållbar omställning. Det behövs en lokalt förankrad demokrati byggd på inkludering, mångfald och rättigheter för såväl människan som resten av naturen. I denna kurs får du tillsammans med andra utforska hur vi kan medskapa en livgivande, demokratisk fredskultur där alla har en röst – även ekosystemen och de lokalsamhällen som skyddar dem.

Kursledare är ekopedagogerna Ingrid och Nikolas Berg.
Läs mer om kursen här på vår hemsida

Nikolas Berg & Ingrid Berg