Livsröset för naturens rättigheter invigt

Den 3 december invigdes Livsröset för naturens rättigheter vid Karlskoga folkhögskola, av deltagare på den ettåriga kursen Ekopedagogik – att skapa fred med jorden. På bilden syns skolans rektor PerArne Swanolf tillsammans med kursledarna Ingrid Berg och Nikolas Berg. De står vid livsrösets grundsten, Peters sten, intill områdets äldsta skolbyggnad, Mor i Valls stuga. 

– Alla kan lägga en sten på livsröset, som uttryck för sitt engagemang för en hållbar framtid, berättar Ingrid Berg. Vid livsröset knyter vi ihop vår kunskap om klimat- och miljökriser med våra känslor inför hoten, men också med våra längtor om att vara delaktiga i en förändring. Både tanke och känsla behövs om vi ska lära oss hållbara beteendeförändringar. Det är sann folkbildning.

– Att ha ett livsröse på Karlskoga folkhögskola stämmer överens med vårt arbete med omställning och hållbarhet, kommenterar rektor PerArne Swanolf. Vi har flera kurser inom dessa ämnen och har Agenda 2030 med i hela verksamheten på skolan. Vi är även värdplats för ortens reko-ring där lokala matproducenter möter sina köpare. Tanken är att en stund vid livsröset ska kunna vävas in i undervisningen när hållbarhetsfrågor tas upp.

Nikolas Berg berättar mer om bakgrunden:

– Idén om livsröset kommer ursprungligen från England. Det är en plats för att sörja förstörelsen av natur och hedra utrotade arter. Samtidigt uttrycker en sten på livsröset viljan att medskapa hållbara samhällen i balans med resten av skapelsen, att leva på sätt som ger liv. Varje person som lägger en sten gör det tillsammans med en känsla, önskan eller bön.

Att lägga en sten innebär även ett stöd till idén att ge naturen egna rättigheter som ett sätt att skapa hållbara relationer till de ekosystem vi är del av, en fredlig relation byggd på respekt och samverkan snarare än dominans. Naturens rättigheter är en idé, praktik och rörelse som sprider sig över världen. Den utvidgar rättighetsbegreppet, från människor till allt levande.

Ingrid Berg sammanfattar:

– Livsröset är en plats för att knyta an till livets väv, reflektera över ekosystemens betydelse och uttrycka tacksamhet över vår samhörighet med jorden. Varje sten är en kärleksförklaring till allt levande, ett ställningstagande för biologisk mångfald och alla livsformers rätt att existera, blomstra och utvecklas. Livsröset här är speciellt tillägnat Möckelns och Möckelnbygdens rättigheter.

Lägg din sten tillsammans med en tanke, känsla eller handling som uttryck för ditt engagemang – ditt löfte till jorden. Hjälp till att hålla livsröset levande, ibland behöver det byggas upp på nytt precis som vårt mänskliga engagemang. Låt livsröset växa, sprid berättelsen vidare som en del av berättelsen om fred med jorden! Berätta om ditt bidrag på t ex Facebook (sök ”Livsröse för Möckeln”).