Författarbesök av Gustav Fridolin

Tisdagen 14 december hade vi förmånen att ha Gustav Fridolin på skolan. Under höstterminen har Allmän kurs – Social inriktning jobbat tematiskt med Gustavs bok ”Morfar skrev inga memoarer”. En uppgift de hade var att titta på Sveriges sociala och ekonomiska utveckling under 1930–1960-talet. Detta redovisades sedan för våra deltagare på temakursen. Gustav besökte även Allmän kurs – Internationell / fotboll / college. Han berättade om boken och studerande fick ställa sina frågor om boken.

Eva Dällerud, mamma till vår kollega Staffan Dällerud som tragiskt lämnade oss tidigare under hösten var också på plats. Staffan var initiativtagare till det tematiska arbetet på skolan och var även med och stöttade Gustav i arbetet med boken. Vi tackar Gustav för ett fint och på flera sätt känslosamt besök.