Hur skapar vi en folkrörelse för matsuveränitet och agroekologi?

Hur skapar vi en folkrörelse för matsuveränitet och agroekologi?

  • Datum/Tid: 30, Sep 2017 12:00

Välkommen till fullspäckad föreläsningsdag som tar upp viktiga ämnen om dagens och framtidens jordbruk.

Föreläsningarna under lördagen öppnar för frågor och svar kring…
– Utmaningarna för dagens jordbruk och hur vi behöver förändra vår syn på den.
– Hur tappade vi vår matsuveränitet?
– Hur banar vi väg för det småskaliga alternativet?
– Hur viktig är den svenske bonden i förändringsarbetet?

Klicka här och ta del av hela föreläsningsschemat

Föreläsningarna är gratis
Fika 40:-
OBS Anmälan för fikaplanering
Anmäl till: thomas.sonnerstam@karlskogafhs.se
eller tel. 0586-646 00

Arrangemanget är ett samarbete
mellan Karlskoga Folkhögskola och
Finngården Rikkenstorp.
Arrangemanget ingår i Framtidsveckan 2017
Möckelnföreningarna – Framtidsveckan