Elaine Lindblom lämnar sin rektorstjänst på folkhögskolan

Efter 12 års arbete på Karlskoga folkhögskola lämnar nu Elaine Lindblom tjänsten som rektor. PerArne Swanolf tillträder som ny rektor inför det nya läsåret.

Elaine har under sina år på skolan gjort stora förändringar och utvecklat verksamheten i en mycket positiv riktning. Hon kommer att fortsätta sitt arbete inom Equmeniakyrkan, men nu som verksamhetschef på Sociala missionen i Stockholm. 

”Det känns vemodigt att lämna skolan efter så många år, men jag känner mig trygg i det ledarskap som tar vid efter mig. Det har varit fantastiska år! Jag har lärt mig så mycket här och jag kommer såklart att sakna alla roliga aktiviteter, personal och möten med studerande.”

Vi på Karlskoga folkhögskola vill tacka Elaine för hennes fantastiska arbete under alla dessa år och önskar henne lycka till i sitt nya uppdrag!