Det kan finnas platser kvar!

Ansökningstiden har förvisso löpt ut men vissa utbildningar kan fortfarande ha platser kvar.

Så skynda dig att sök den utbildningen som du verkligen vill gå. Förhoppningsvis har du chansen till en plats redan nu i höst. Vi kommer hålla de flesta utbildningarna öppna att söka och ansökningar kommer behandlas löpande. Har du frågor gällande en utbildning, kontakta respektive kursföreståndare.

Här hittar du våra utbildningar!