Allmän kurs – På väg mot vårdyrket

Är du klar med SFI-D och vill kombinera dina SVA-studier med en vårdinriktning?

Sök vår inriktning på Allmän kurs-Grund: På väg mot vårdyrket

Utbildningen ger dig praktiska och teoretiska kunskaper inom vård och omsorg, samtidigt som du utvecklar dina kunskaper i svenska och matematik.

I inriktningen Vård och omsorg vill vi ge en god grund i svenska som andraspråk förenat med grundläggande vård- och omsorgskunskaper. Kunskaper i läs- och hörförståelse, muntlig och skriftlig kommunikation, grammatik och uttal är viktiga för att kunna utföra god och säker vård och omsorg. 

Utbildningen sker på grundnivå med inriktning mot vård och omsorg. Du läser svenska som andraspråk och matematik på grundnivå. Du läser även grundläggande vård och omsorg där det också ingår praktikveckor inom äldreomsorg och/eller hemtjänsten. Kursen lägger stor vikt på den personcentrerade omvårdnaden. 

Vård och omsorg handlar om att stötta människor i deras vardag och ge en god omsorg, att hjälpa människor ta hand om och förbättra sin hälsa och se till att de har ett värdigt liv. Det här är en kurs för dig som är intresserad av att förbättra dina kunskaper inom det svenska språket och samtidigt lära dig om människan. En kurs där människan ses utifrån såväl fysiska, psykiska som sociala aspekter och där empati, lyhördhet och handlingskraft ses som viktiga egenskaper.

Läs mer och sök utbildningen genom att klicka här.