Biståndsminister Matilda Ernkrans besökte Allmän kurs

Sveriges biståndsminister Matilda Ernkrans besökte Allmän kurs under gårdagen!

Väldigt spännande och givande diskussioner där Matilda berättade svenskt bistånd och gav insikt kring hur Sverige hanterar och tar beslut i biståndsfrågor.

Våra studerande ställde frågor utifrån sina respektive bakgrunder och samtalsämnena knöt an till många av våra studerandes aktuella ämnen. Givetvis kom även Sveriges ansökan till NATO upp som samtalsämne och många frågor och funderingar kring det internationella läget i stort.

Ett mycket givande besök och vi tackar Matilda Ernkrans för sina uppriktiga och ärliga svar under dagen.

Matilda Ernkrans möter Allmän kurs i Aulan.