Vi firar folkhögskolan 150 år!

Vi firar folkhögskolan 150 år!

Denna vecka firar de sex folkhögskolorna i Örebro län tillsammans folkhögskolans jubileumsår. Det görs bland annat genom en öppen föreläsning på Elite Stora Hotellet och ett pampigt firande på Conventum kongress i Örebro, med över 1000 studerande som deltar!

Bildning för alla
I 150 år har folkhögskolan bildat det svenska folket. Vid alla folkhögskolor erbjuds idag allmän kurs för den som behöver slutföra sina gymnasiestudier. Utöver det har varje skola sina egna profilkurser. Folkhögskolan har de senaste åren även fått ökade medel för att jobba med nyanlända och detta arbete har haft väldigt goda resultat.

Tidigare under hösten hyllades folkhögskoleformen av Specialpedagogiska skolmyndigheten för sitt goda arbete med personer med högfungerande autism, framgångskonceptet är trygg och individanpassad skolmiljö. Samtidigt visar Folkbildningsrådets uppföljning att utbildningssatsningen Svenska från dag ett har bidragit till att deltagarna tidigt har kommit igång med att lära sig svenska och påskyndat etableringen i det svenska samhället. Även för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden har folkhögskolan lyckats anpassa sitt utbud och arbetssätt.

– Folkhögskolan är en skolform som framgångsrikt kan möta såväl individers som arbetsmarknadens behov, vi tar till exempel fram kurser som anpassas efter bristyrken, det gör att vi snabbt kan bidra till att människor med kort eller bristfällig utbildning kan komma ut i jobb. Elaine Lindblom, rektor vid Karlskoga Folkhögskola

Det kommer bli en fantastisk vecka och vi hoppas att våra studerande kommer att inspireras av firandet!