Innehållsförteckning

Övriga Länkar

Läsinställningar

Övriga Kurser

Socialt företagande

Ansökan
En grundutbildning inom socialt företagande!

1. Kursinnehåll

Om utbildningen

Välkommen till en kurs i socialt företagande på Karlskoga folkhögskola. Kursen är utformad för dig som arbetar i eller funderar på att starta ett socialt företag. För dig som vill lära dig mera, ta ledaransvar och har en egen affärsidé som du vill få möjlighet att utveckla.

Syfte och mål med utbildningen:
Kursen ska ge konkreta kunskaper om det sociala företagandet i sitt sammanhang i samhället och förhållandet till privat och offentlig sektor. Kursen ska ge stöd till verksamhetsledning och demokratiskt företagande. Deltagarna ska få arbeta med affärsidé och genom studiebesök komma i närkontakt med befintliga sociala företag. Målet är att deltagarna i kursen ska efter utbildningen vara stärkta att ta ansvar och ledarroller i sociala företag. Målet är också att deltagarnas affärsidéer ska utvecklas och leda till start av nya sociala företag.

Praktiskt om kursen:
Studierna bedrivs på deltid två dagar i veckan, onsdagar och fredagar, under läsåret 17/18. Kursstart är 6 september 2017. Sista dag för ansökan till kursen är 15 augusti 2017. Målgrupp för kursen är personer arbetar inom offentlig sektor, arbetar eller vill arbeta inom sociala företag. Personer som vill utbilda sig inom socialt företagande, vill ta större ansvar och vill utveckla en affärsidé. Undervisningen sker i grupp och för den som har behov av särskild anpassning och stöd utformas en individuell studieplanering. Folkhögskolan har god kompetens att ge specialpedagogiskt stöd. Under utbildningen kommer deltagarna få möjlighet till handledning av affärsidé och stöd i start av nytt socialt företag.

2. Kontakt

3. Ansökan

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan.
Du omdirigeras då till Schoolsoft där du loggar in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft behöver du skapa ett, för att kunna ansöka till någon av våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola administrerar sedan din ansökan och kommunicera med dig via ”Mina sidor”.

Ansök nu!