Innehållsförteckning

Övriga Länkar

Läsinställningar

Uppdragsutbildning

Omsorgsassistent

Ansökan

1. Kursinnehåll

Om utbildningen

1-årig yrkesinriktad utbildning för dig som vill arbeta och utbilda dig inom vård och omsorg. Som Omsorgsassistent får du lära dig arbeta och möta människor i olika åldrar som behöver stöd, service, omvårdnad och omsorg. Kursen är 12 månader på heltid med obligatorisk närvaro. I kursen ingår praktik på äldreboende, i hemtjänst och inom övrig vårdservice. Efter kursen kan du söka jobb inom vård och omsorg, äldrevård, hemtjänst och övrig personlig assistans.

Kursinnehåll

* Vårdkunskap – kroppens funktioner, vanliga sjukdomar, hälsa och friskvård, livskvalitet, åldrande, etik och bemötande, funktionsnedsättningar, kost och måltid, munvård, hygien, förflyttningsteknik, HLR och vårdens organisation.

* Svenska som andraspråk – Träna grundläggande muntlig och skriftlig kommunikation i det svenska språket. Vi tränar på att skriva och tala svenska med fokus på ord man behöver i vård-arbete.

* Samhällsorientering – kultur, sociala frågor och vård/omsorg i det svenska samhället.

* Praktik heltid 14 veckor – praktik inom hemtjänst och äldrevård, både vårtermin och hösttermin.

Vi blandar de pedagogiska arbetsformerna med grupparbeten, individuella övningar, föreläsningar, praktik och studiebesök. Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som skapande varje vecka och tema- eller idrottsdagar. Om läraren bedömer att dina språkkunskaper är tillräckliga, finns det möjlighet att SFI prövningar. Efter genomgången kurs får du ett kursintyg med beskrivning av kursens ämnen och innehåll.

 

Målgrupp

Du som finns inskriven på Arbetsförmedlingen i jobb-och utvecklingsgaranti (JOB) och har ett intresse av att arbeta inom vård och omsorg. Du har rätt att få aktivitetsstöd under tiden du studerar.

Förkunskaper

Kunskaper i svenska språket, helst D-nivå på sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är en merit.

Ansökan

Ansökan lämnas till Arbetsförmedlingen

Kontaktpersoner:

Annelie ErikssonArbetsförmedlingen Karlskoga tel: 010-488 74 39

Urica Wedin, Karlskoga folkhögskola tel: 072-511 66 22