Innehållsförteckning

Övriga Länkar

Läsinställningar

Uppdragsutbildning

Omsorgsassistent

Ansökan

1. Kursinnehåll

Om utbildningen

1-årig yrkesinriktad utbildning för dig som vill arbeta och utbilda dig inom vård och omsorg. Som Omsorgsassistent får du lära dig arbeta och möta människor i olika åldrar som behöver stöd,
service, omvårdnad och omsorg. 
Kursen är 12 månader på heltid med obligatorisk närvaro. I kursen ingår praktik på äldreboende, i hemtjänst och inom övrig vårdservice. Efter kursen kan du söka jobb inom vård och omsorg, äldrevård, hemtjänst och övrig personlig assistans. 

Kursinnehåll

* Grundläggande omvårdnadskunskap: kroppens funktioner, fysiska och psykiska sjukdomar, hälsa och friskvård, livskvalitet, åldrande, etik och bemötande, funktionsnedsättningar, kost och måltid, hygien, lyftteknik och vårdens organisation och dokumentation.

* Svenska som andraspråk: fokus på muntlig och skriftlig kommunikation i arbetsliv.

* Samhällsorientering: kultur och sociala frågor om vård och omsorg i det svenska samhället.

* Problemlösande aktiviteter: kunna diskutera, ta egna beslut, pröva och vidareutveckla situationer man kan möta i arbete med människor.

* Praktik på t. ex äldreboende, demensboende, särskilda boende och som personlig assistans ingår i båda terminerna.

Vi blandar de pedagogiska arbetsformerna med grupparbeten, individuella övningar, föreläsningar, praktik och studiebesök. Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som skapande varje vecka och tema- eller idrottsdagar. Om läraren bedömer att dina språkkunskaper är tillräckliga, finns det möjlighet att göra svenska språk prövningar på SAS grund. Efter genomgången kurs får du ett kursintyg med beskrivning av kursens ämnen och innehåll.

 

Målgrupp

Du som finns inskriven på Arbetsförmedlingen i jobb-och utvecklingsgaranti (JOB) och har ett intresse av att arbeta inom vård och omsorg. Du har rätt att få aktivitetsstöd under tiden du studerar.

Förkunskaper

Kunskaper i svenska språket motsvarande minst D-nivå på sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är en merit.

Ansökan
Ansökan lämnas till Arbetsförmedlingen

Kontaktpersoner:

Annelie Eriksson, Arbetsförmedlingen Karlskoga tel: 010-488 74 39

Malin Magnusson, Arbetsförmedlingen Karlskoga tel: 010-488 85 03