Innehållsförteckning

Övriga Länkar

Läsinställningar

Övriga Kurser

Internationell utveckling – MR med fältstudier

Ansökan

1. Kursinnehåll

Om utbildningen

En kurs för dig som vill göra skillnad och förstå hur du kan börja göra det. Vi erbjuder en kurs med såväl teori som praktik. Hösten innehåller teoretiska studier med syfte till en allmän orientering inom utvecklings och internationellt arbete och en fördjupning i ett eget valt ämnesområde. Under hösten ingår även att planera och organisera för sitt eget projekt eller sin praktik. 

Kursinnehåll hösttermin

Betoning på utvecklings och biståndsarbete. Olika ingångar med utbildning, genus, korruption, mikrokrediter, jordbruksutveckling, MR, funktionsnedsättningar, trafficking, civil samhälle, religion eller diakonalt arbete ingår och som sedan kopplas till praktik under besök på den gemensamma studieresan. Biståndsteori och biståndshistoria ingår. Även projektplanering och rapportskrivning bör ingå. Likaså en översiktlig orientering i att söka pengar till olika insatser. En viktig del blir att förbereda sitt egna val av projekt eller praktikplats som ordnas i samråd och med stöd av lärare. 

Kursinnehåll vårtermin

Januari och februari – Gemensam studieresa där de olika ingångarna på utveckling och bistånd exemplifieras via korta besök en halv till två dagar beroende på verksamhet. Mars och april – Eget projekt (där en teoriingång valts) främst i Sydost Asien med besök av ansvarig lärare. I mån av möjlighet kan även andra delar av världen komma ifråga om det kan samordnas med besök av andra lärare som finns i området och på distans eller ordnas på annat sätt. Maj – Efterarbete med information, spridning och redovisning.

Kostnader

1.550 kr per termin för eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial med mera.

Finansiering

CSN på gymnasienivå och merkostnadslån för tur och returresa samt försäkring. Boende och mat står deltagarna för själva 10.000–20.000 kr beroende på boendestandard och val av projektland. 

Efter avslutad kurs förväntas man ha större kunskap för utvecklingsarbete och internationella frågor samt bättre förutsättningar för studier på högskola och universitet särskilt inom området internationell utveckling eller sitt projektområde. Skapat bättre förutsättningar för för ett volontärarbete eller driva ett projekt inom sitt område. 

2. Kontakt

PerArne Swanolf

Utbildningsledare

perarne.swanolf@karlskogafhs.se
0586 - 646 07

Arbetar som utbildningsledare och kursansvarig för Allmän kurs. Undervisar i matematik och naturkunskap.

Staffan Dällerud

Lärare

staffan.dallerud@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar med vår internationella inriktning på Allmän kurs och undervisar i samhällskunskap och historia.

 

3. Ansökan

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan. Du kommer då omdirigeras till Schoolsoft som hanterar din ansökan.

Där loggar du in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft kommer du behöva skapa ett, innan du kan ansöka till våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola kommer sen administrera din ansökan och kommunicera med dig via ”Mina sidor”.

Ansök nu!