Innehållsförteckning

Övriga Länkar

Läsinställningar

Övriga Kurser

Framtidens by – Bredbandsbullerbyar

Ansökan

1. Kursinnehåll

Om utbildningen

Kurs i hållbar byutveckling: Möt utmaningarna att ställa om till hållbara lokalsamhällen och postfossil matproduktion!

Många drömmer om att bo i en by, men vad är en by i djupare bemärkelse och vad är det vi människor längtar efter? Det finns massor av ansamlingar av hus men ytterst få byar, kvarter och lokalsamhällen som idag fungerar på ett hållbart sätt för människor och natur.

Denna kurs vänder sig till dig som i tanke och handling vill utforska vad en by är till sitt väsen – i hjärna och hjärta. Med hjälp av kreativa och praktiska övningar, dialog, reflektion, studiebesök och inspirativa möten söker vi lokala lösningar på globala kriser. Vi utforskar hur byns, platsens och den lokala matens renässans behövs för att nå målen i Agenda 2030.

Framtidens by är en konkret utforskning av hur ”Det nya miljonprogrammet” kan manifesteras, hur vi kan vända flyttströmmarna, återbefolka landsbygden och möjliggöra ½ till 1 miljon nya arbetstillfällen inom framtidens postfossila jordbruk fram till år 2030.

Kursen har sina rötter i en folkrörelse som förverkligar en hållbar framtid med början i det lokala med bl a regenerativa ekonomier och näringar, andelsjordbruk, relationsmat, full delaktighet och meningsfulla gemenskaper. Den handlar om byn som hållbar kultur.

Att odla eller bygga hållbart är relativt enkelt. Men hur förverkligar vi en attraktiv, levande och meningsfull gemenskap med hållbara relationer och sociala processer, i nära samverkan med ekosystemen? Hur medskapar vi en hållbar kultur byggd på lust, längtan och tillit?

Detta blir en inspirerande, engagerande och kanske utmanande gemensam resa och utforskning där frågorna är viktigare än svaren! Vi lär av och med varandra – i byn behövs allas erfarenheter och kunskaper, såväl praktiska som teoretiska. Målet är att vi fördjupar kompetenser, förmågor och förhållningssätt som byutvecklare och bärare av bykulturen.

Ansvariga för kursen är Niklas Högberg och Ingrid Stiernström, pedagoger, kreatörer och inspiratörer med mångåriga erfarenheter inom hållbar omställning. Framtidens by har de utformat och lett tillsammans med omställningspionjärerna David Bennett och Thorsten Laxvik, med Nipakademin i Ångermanland som huvudman för den första utbildningen.  David och Thorsten finns med som medskapare och inspiratörer under kursen.

 

Kursinnehåll

Vi kommer under utbildningen utforska byn ur sex olika perspektiv som speglas i ett nytt tema för varje kurshelg. De sex infallsvinklarna är:

Den lekande byn:  Kreativitet, lek, gemenskap och möten i meningsfullt arbete är viktiga ingredienser för att leva ett liv i balans, individuellt och som grupp. Vi utforskar vår egen roll som medskapare av en hållbar kultur, som kulturskapare. I ett kreativt gemensamt utforskande har vi möjlighet att väcka liv i lusten och lusten till livet.

Den demokratiska byn:  Demokrati har förvandlats till en konvention, något vi ansluter oss till och anser oss begripa. Det behövs en djupare förståelse för hållbar demokrati byggd på mångfald, ansvar, delaktighet och självorganisering. Delkursen är utformad som en process där gruppen under handledning får hjälp med att upprätta sin egen auktoritet. Vi utforskar hur vi fattar beslut som är legitima för alla berörda och därigenom hållbara för bygemenskapen.

Den jordnära byn:  Hållbara samarbeten i levande gemenskaper grundas i ett helhetsperspektiv, en jordcentrerad världsbild. Vi utforskar praktiska, systembaserade kretsloppslösningar där byn är en självklar del av landskapet och ekosystemen. Där naturen, platsen och människan samverkar för allas bästa och vi berikar livets mångfald med hjälp av traditionell kunskap och ny teknik.

Den läkande byn:  Förverkligandet av nya hållbara gemenskaper kan ses som en inre resa där vi läker en ohållbar konsumtionskultur för att möjliggöra nya framtider. Vi utforskar hur läkning kan gå till i relation till oss själva, varandra, omvärlden och naturen – med början i våra egna behov av fysisk hälsa och meningsfulla sammanhang.

Den växande byn:  Hur skapar vi bubblande, kreativa, innovativa och attraktiva bygder och samhällen? Hur förverkligar vi lokal ekonomi och företagande där pengar för samman människor istället för att skapa klyftor, där kapitalet är tillit snarare än tillväxt och målet är relationer före transaktioner? Vad är det som ska växa och när för att förverkliga en hållbar framtid? Det här är några frågor som vi utforskar under denna delkurs.

Den lärande byn:  Att lära för livet, att ständigt förhålla oss lärande individuellt och tillsammans på sätt som möjliggör hållbara och dynamiska byar, kvarter och gemenskaper, är det möjligt? Att ställa om till hållbarhet innebär en djup lärprocess, ett nyfiket sökande ”utanför ramarna” i övergången till en jordcentrerad världsbild. Vi utforskar verktyg och förhållningssätt där vi visionerar, agerar, erfar och reflekterar som aktiva medskapare.

Framtidens by är förutom namnet på utbildningen även ett sjunde tema som vi arbetar med löpande. Syftet är att samla ihop erfarenheter från utbildningen och omsätta dem i en utforskning av nästa steg och utveckling av personliga visioner och handlingsplaner.

 

Bakgrund och historik

Kursen Framtidens by – bredbandsbullerbyar (www.framtidensby.nu och Facebooksida Bredbandsbullerby-hållbart boende) bygger på gedigna lärprocesser och erfarenheter kring utmaningarna och möjligheterna med att förverkliga hållbara lokalsamhällen. Innehållet har växt fram ur en mångårig process med initiativ som Bredbandsbullarbyar, Det nya miljonprogrammet (för återbefolkning av landsbygden) och Nipakademin som återskapar Ångermanlands landsbygd genom nystartade hållbara gröna näringar och utbildningsverksamhet. Arbetet utvecklas i teori och praktik med hjälp av bl a systemteori, omställningsprinciper, holistic management, ekopedagogik och en jordcentrerad världsbild.

Med Nipakademin som huvudman utformades och startades den första utbildningen 2017 av en arbetsgrupp bestående av Thorsten Laxvik, Ingrid Stiernström, Niklas Högberg och David Bennett. Parallellt med kursen har bostadsbolaget Solatum i Sollefteå kommun påbörjat processen för att möjliggöra den första bredbandsbullerbyn. Solatum står för den fysiska strukturen medan arbetsgruppen utvecklar verktyg för att tillföra den sociala kulturen.

 

Arbetsformer

Hälften av delkurserna förläggs till Karlskoga folkhögskola och övriga delkurser i andra miljöer och sammanhang för att kunna ta del av konkreta exempel på byskapande, entreprenörskap och erfarenheter från andra än oss deltagare i kursen.

Det är bra om du som söker har någon av dessa ingångar i din ansökan: Erfarenhet av gemenskaper eller vilja att utforska gemenskaper på olika sätt, en längtan efter en annan form av samhälle än det vi har idag, en vilja att påverka, nyfikenhet på hur vi kan skapa hållbarhet på alla plan eller andra längtor efter mening och livskvalitet som du inte har definierat.

Du förväntas att mellan delkurserna fortsätta lärandet och utforskandet, utifrån dina förutsättningar, genom olika hemuppgifter där du fördjupar förmågan att medskapa en hållbar framtid.

 

 • Studierna sker på distans 50%, med ett sommaruppehåll. Kursen består av sex delkurser/intensivhelger, där tre är förlagda till Karlskoga folkhögskola och tre på andra orter: Lysvik Värmland, Svenshögen Bohuslän och Söderhamn Hälsingland.
 • IT/Internet: kursen kräver att du har tillgång till dator och internetåtkomst. Kursen sköts via en digital kursplattform. Webbläsaren Chrome är att föredra.
  Video, bild, skrivande, diskussioner mm kommer till stor del att ske via kursplattformen.
 • Kursen bygger på självorganisering, delaktighet och ansvar. Vi ledare håller en struktur men ser oss som medskapare tillsammans med er deltagare. Elevlärare och lärarelever enligt ekopedagogiska principer.
 • Litteratur: Viss litteratur är obligatorisk.
 • Gästföreläsare/inspiratörer och studiebesök kommer att ingå i kursen.
 • Individuellt arbete där den egna processen synliggörs under arbetsnamnet ”Min Framtidens by”. Kan vara i form av en årsdagbok eller andra kreativa uttryckssätt.
 • Hemuppgifter ges mellan delkurserna, kan vara både praktiska och teoretiska.

 

Boende, material, mm

 • Mat och boende debiteras med 1300 kr. De externa kurshelgerna förläggs till natursköna platser i spännande miljöer och lokalsamhällen, med relativt enkel förläggning.
 • Boendet i Karlskoga är på skolans vandrarhem och vi äter i skolans restaurang.
 • Boendet i Lysvik Värmland. Vi lagar mat tillsammans och någon måltid blir serverad.
 • Boendet i Mobodarne, Hälsingland. Vi lagar mat tillsammans och någon måltid blir serverad.
 • Boendet i Svenshögen kommer att förläggas till närliggande Ljungskile, ca 15 minuters bilfärd. Vi skapar den mesta maten tillsammans och serveras några måltider. Obligatorisk kurslitteratur: Ca 650 kr. Kursen är i övrigt kostnadsfri.

Boende:

Karlskoga Folkhögskola, vandrarhem. Karlskoga folkhögskola Vandrarhem

Söderhamn, Växhuset i Mobodarne, ekologiskt vandrarhem. Växhuset, ekologiskt vandrarhem

Värmland, vandrarhem vid Fryken, Lysvik. Berga gård vandrarhem

Svenshögen, vandrarhem på Backamo Lägerplats. Backoma lägerplats

 

Planerade träffar
Hösttermin:

 • Den lekande byn: 24-26 augusti 2018, Karlskoga folkhögskola
 • Den växande byn: 21-23 september 2018, Söderhamn
 • Den demokratiska byn: 22-25 november 2018, Karlskoga folkhögskola, OBS! 3 nätter

Vårterminen:

 • Den lärande byn: 1-3 februari 2019, Karlskoga folkhögskola
 • Den jordnära byn: 12-14 april 2019, Värmland
 • Den läkande byn: 17-19 maj 2019, Svenshögen

 

Inträdeskrav

Du behöver skriva ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå kursen och där du t ex kan delge dina:

 • erfarenheter av byn (om du har några), gemenskaper, demokrati och delaktighet.
 • tankar om den mat du äter och hur den produceras.
 • tankar om vad du vill utforska och utveckla genom ditt deltagande.
 • eller något helt annat som gör att du vill delta i kursen.
 • längtor efter meningsfullt liv och försörjning, boende och sammanhang.

Se det här enbart som en inspiration till ditt personliga brev, inte som något som måste följas. Ange gärna om du har tillgång till bil och är beredd att mot ersättning bistå med transporter vid studiebesök etc.

Planerad kurstart är 21/8 2018. Information om delkurser/intensivhelger publiceras inom kort.

Har du frågor om kursen? Kontakta kursansvariga Niklas eller Ingrid. Deras uppgifter hittar du längre ned på sidan.

 

2. Kontakt

Niklas Högberg

Kursansvarig

niklashoegberg@gmail.com
070-7544840

Ingrid Stiernstrom

Kursansvarig

ingrid@medskaparna.se
070-264 65 06

3. Ansökan

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan. Du kommer då omdirigeras till Schoolsoft som hanterar din ansökan.

Där loggar du in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft kommer du behöva skapa ett, innan du kan ansöka till våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola kommer sen administrera din ansökan och kommunicera med dig via ”Mina sidor”.

Ansök nu!