Du har möjlighet att läsa SFI på vår folkhögskola. Undervisningen i svenska för invandrare (SFI) är en möjlighet för utrikes födda att få en bra start i Sverige.

Karlskoga folkhögskola har förutom allmän kurs ett rikt utbud av kurser för vuxna. Skolan är öppen för alla och är en mångkulturell mötesplats. Vi har bra lokaler i naturskön miljö endast några kilometer från stadens centrum. Det finns möjlighet till internatboende för våra studerande.

Du kan läsa SFI, studieväg 2 och 3 på folkhögskolan.
Om du har 5 – 9 års grundskola från ditt hemland kan du läsa studieväg 2 och då börjar du med kurs B.
Om du har erfarenhet av språkinlärning och mer än 9 års grundskolestudier från ditt hemland kan du läsa studieväg 3, som börjar med kurs C.
Studierna följer de fastställda studieplanerna för SFI.

Studierna bedrivs genom 15 timmar lärarledda lektioner i veckan med utgångspunkt från deltagarnas förkunskaper, intressen och behov. Du får möjlighet att lära dig svenska för att kunna kommunicera med andra i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Språkinlärning sker i ett samspel mellan organiserat studiearbete i SFI-gruppen och folkhögskolans sociala gemenskap,t.ex. i aktiviteter som skapande, friluftsdagar, temadagar och cafékvällar.

Studerandeinflytande får du genom regelbundna utvecklingssamtal och återkommande utvärderingar. Studie- och yrkesvägledare finns på folkhögskolan, men du har även tillgång till kommunens studie- och yrkesvägledare.

Kursen innehåller svenska som andraspråk, aktuell orientering i samhälls- och arbetsliv, studieteknik, grundläggande datakunskap och terminologi i matematik och naturorientering. Tillsammans med övriga studerande deltar du även i estetiska ämnen och friskvård.

Du är välkommen att göra ett studiebesök på folkhögskolan för att se våra lokaler och träffa personal som kan berätta mer om studierna.