Innehållsförteckning

Övriga Länkar

Läsinställningar

Allmän Kurs

Allmän – Yoga och hälsa

Ansökan

1. Kursinnehåll

Om utbildningen

För dig som vill få kunskap om och förståelse för hur våra vanor och de val vi gör i vardagen påverkar vår hälsa, samt vill kombinera detta med studier på allmän kurs.

Utbildningen passar dig som vill få möjlighet och inspiration till att leva ett hälsosammare liv genom att utöva yoga och olika träningsformer, ta del av hälsofrämjande aktiviteter och lära dig mer om hur kroppen och sinnet fungerar. Det passar också dig som vill läsa vidare inom området hälsa. Kursen ska utveckla dina praktiska och teoretiska kunskaper inom yoga, träning, kost och hälsa i ett livslångt perspektiv med betoning på hållbarhet och vad du själv kan göra för din hälsa.

Grundläggande kursinnehåll

  • Yoga med fokus på yinyoga
  • Fysisk aktivitet
  • Stresshantering
  • Sömn
  • Kost
  • Psykisk hälsa
  • Naturen som läkande kraft

Kursen är en kombination av ovan nämnda innehåll och gymnasiegemensamma ämnes- och temastudier och är i första hand riktad till dig som har studerat minst ett år på folkhögskola/gymnasienivå.

Våra allmänna kurser innehåller ämnes- och temastudier på olika nivåer i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och historia. Under vissa dagar eller perioder förekommer det flexibla inslag där vi kommunicerar via nätbaserad lärplattform. Du behöver ha tillgång till en bärbar dator under studietiden.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter, och därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar med mera. Skapande verksamhet, där man kan välja exempelvis bild eller annat praktiskt ingår i kursen för alla studerande.

För dig med Aspergers syndrom, ADHD eller någon annan funktionsvariant, kan vi erbjuda specialupplägg och extra stöttning i studierna. Detta gäller även dig med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller matematiksvårigheter/dyskalkyli. Ange i så fall detta i din ansökan.

2. Kontakt

Ingela Stephanson

Lärare

ingela.stephanson@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Undervisar i engelska och svenska.

Jessica Lilja

Lärare

jessica.lilja@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar som lärare i svenska och engelska på Allmän kurs och SFI.

3. Ansökan

ANSÖKAN FÖR LÄSÅRET 2019/2020 ÖPPNAR 15/1 2019.
Vid frågar, kontakta kursansvarig.

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan. Du kommer då omdirigeras till Schoolsoft som hanterar din ansökan.

Där loggar du in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft kommer du behöva skapa ett, innan du kan ansöka till våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola kommer sen administrera din ansökan och kommunicera med dig via ”Mina sidor”.

Ansök nu!