Innehållsförteckning

Övriga Länkar

Läsinställningar

Övriga Kurser

Agroekologi – småskalig odling i praktik och perspektiv

Ansökan
Agroekologi, småskalig odling i praktik och perspektiv!

1. Kursinnehåll

Om utbildningen

Karlskoga folkhögskola upprepar förra säsongens mycket lyckade kurssatsning i småskalig odling, men nu med tydligare fokus på agroekologi.

Kursen blir Sveriges första inom ämnet Agroekologi som genomförs på gräsrotsnivå.

Kursen vänder sig till dem som vill lära sig mer om Agroekologi – småskalig och hållbar odling i teori och praktik satt i ett större sammanhang.

Det är en kurs för den som har personliga odlarambitioner likväl som för den med ambitioner att producera för försäljning. Både grönsaker, åkerbruk och djurhållning kommer beröras under kursen även om grönsaksodlandet tar störst fokus.

För den som ser sitt odlande som ett socialt verktyg, ett sätt att bryta rådande strukturer, en politisk handling – ett steg mot förändring – så är det här rätt kurs.

Inom kursen kommer vi träffa representanter från olika organisationer som genom odling och jordbruk arbetar för förändring och solidaritet.

2. Kontakt

Thomas Sönnerstam

Projektledare

thomas.sonnerstam@karlskogafhs.se
070-345 65 81

Kursansvarig ”Agroekologi – småskalig odling i praktik och perspektiv” och jobbar som fastighetsskötare

3. Ansökan

Personuppgifter

Ditt förnamn*

Ditt personnummer*

Ditt efternamn*

Din epost*

Gatuadress:*

Hemortskommun:*

Telefon - Hem (även riktnr.)*:

Postnummer, Ort*

Län*

Mobilnummer:

Jag kommer att söka studiemedel från CSN

JaNej

Jag vill bo på skolan:

JaNej

Min tidigare utbildning

Fyll i vilken/vilka tidigare utbildningar du gått samt hur många år du studerade dessa. Var noga med att skicka in betyg och intyg för att din ansökan ska vara giltig.

Lämna tomt om det ej är relevant.

Grundskola:

Gymnasium, Linje/program:

Annan Utbildning, kurser:

Yrkeslivserfarenhet:

Personligt Brev:

Därför vill jag studera på Karlskoga Folkhögskola.

Berätta om Dig själv. Vad vill Du med Dina studier på Karlskoga Folkhögskola? Vad har Du för framtidsplaner?

Skicka in personligt brev (med bild):

Alternativt beskriv dig här:

Bild:

Allmänna villkor

Samtycke till personregistrering

När jag undertecknar min ansökan, ger jag mitt samtycke till att mina personuppgifter får användas i skolans register.

Skolans hållning angående alkohol och droger

Vår skola vill erbjuda alla studerande bästa möjliga utbildning, ge alla en möjlighet att nå bästa möjliga resultat och erbjuda en trygg och trivsam arbetsmiljö. På skolan har vi därför som regel att vi inte accepterar användning av vare sig alkohol eller narkotika.

Personbevis:

Vänligen skicka in ditt personbevis i samband med din ansökan.

Skicka in till:

Karlskoga Folkhögskola
Rektor Lindholms väg 23
69144 Karlskoga

Alternativt bifoga inscannat personbevis:

Jag har läst och godkänner ovanstående villkor