Innehållsförteckning

Övriga Länkar

Läsinställningar

Övriga Kurser

Agroekologi – småskalig odling i praktik och perspektiv

Ansökan
Agroekologi, småskalig odling i praktik och perspektiv!

1. Kursinnehåll

Om utbildningen

Karlskoga folkhögskola fortsätter vår satsning på kursen småskalig odling, med tydligt fokus på agroekologi.

Kursen är Sveriges första inom ämnet Agroekologi som genomförs på gräsrotsnivå

Kursen vänder sig till dem som vill lära sig mer om Agroekologi – småskalig och hållbar odling i praktik och perspektiv satt i ett större sammanhang.

Har du personliga odlarambitioner är det en kurs för dig, likväl som för dig som har ambitioner att producera för försäljning. Både grönsaker, åkerbruk och djurhållning kommer beröras under kursen även om grönsaksodlandet tar störst fokus.

För den som ser sitt odlande som ett socialt verktyg, ett sätt att bryta rådande strukturer, en politisk handling – ett steg mot förändring – så är det här rätt kurs.

Inom kursen kommer vi träffa representanter från olika organisationer som genom odling och jordbruk arbetar för förändring och solidaritet.

Joel Holmdahl och Maria Danielsson  som leder kursen är verksamma i NOrdBruks styrelse och verksamhet. NOrdBruk är en del av La Via Campesina (LVC) – 250 miljoner organiserade småbönder. Det är inom LVC arbetet för Agroekologi från gräsrotsnivå bedrivs. Genom koppling till NOrdBruk är kursen i kontakt med ett nystartat europeiskt nätverk för agroekologiutbildningar inom folkrörelser.

Kursinnehåll

Vi arbetar utifrån det agroekologiska ramverket med frågan ”varför ska man odla?”
samt vidare ”var och hur kan man odla?” likväl som att faktiskt odla i praktiken under ett odlingsår. Kopplad till odling kommer vi gå igenom grundläggande odlingskunskap såsom jord och näringslära, förodling, planering, plantering, underhåll, skörd samt även i viss mån förvaring och förädling. Här är permakultur och organisk/biologisk odling centrala begrepp.

För att besvara frågan om varför man ska odla småskaligt i Sverige 2018 arbetar vi med teman utifrån agroekologi, matsuveränitet och global solidaritet. Representanter från organisationer som jobbar med odling som ett medvetet verktyg för att nå förändring och andra som jobbar med rättigheter kopplade till odling och mat inom olika kontexter kommer att vara de som leder vårt arbete framåt. Inom detta område kommer de ekonomiska och politiska processerna som ger förutsättningarna för jordbruket att analyseras närmare.

Vad gäller ”var och hur” man kan odla får vi ta del av kunskap från ledande personer inom forskning, föreningar och sammanslutningar som driver utvecklingen av moderna och hållbara former för odling på allt från små mångfacetterade jordbruk till skogsträdgårdar i stadsmiljö. Vi kommer även beröra ett flertal olika sociala odlingsformer, som andelsjordbruk, CSA och sambruk, likväl som mer direkta former för att koppla ihop konsument och producent.
Med ordet ”hur” menar vi här i vilka sociala former odlandet kan bedrivas och inte odlingspraktik.

2. Kontakt

Thomas Sönnerstam

Projektledare

thomas.sonnerstam@karlskogafhs.se
070-345 65 81

Kursansvarig ”Agroekologi – småskalig odling i praktik och perspektiv” och jobbar som fastighetsskötare

3. Ansökan

Nästa kurstart är februari 2019. Ansökan öppnar oktober 2018

För att göra en ansökan till denna utbildning klickar du på knappen nedan. Du kommer då omdirigeras till Schoolsoft som hanterar din ansökan.

Där loggar du in på ”Mina sidor”. Har du inte redan ett konto på Schoolsoft kommer du behöva skapa ett, innan du kan ansöka till våra utbildningar. Vi på Karlskoga Folkhögskola kommer sen administrera din ansökan och kommunicera med dig via ”Mina sidor”.

Ansök nu!