SYV, CSN

Studiefinansiering, studie- och yrkesvägledning

Studievägledare Kenneth Jennervall kan ge dig information om utbildningar och behörigheter för dessa.

Annelie Svensson hjälper studerande med CSN-frågor.