Studieomdöme

Studieomdöme istället för betyg
På folkhögskolorna finns inte betyg i traditionell mening. Däremot får du som går Allmän kurs ett så kallat studieomdöme efter utbildningen. Studieomdömet sätts gemensamt av alla dina lärare på skolan och grundar sig på deras uppfattning om:

  • – dina kunskaper och färdigheter,
  • – din förmåga till analys, bearbetning och överblick,
  • – din ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier samt
  • – din sociala förmåga.

Du kan få ett av följande studieomdömen:

  • – Utmärkt studieförmåga
  • – Mycket god studieförmåga
  • – God studieförmåga
  • – Mindre god studieförmåga

OBS! Eftersom folkhögskolorna inte har vanliga betyg kan du heller inte läsa upp dina gymnasiebetyg på folkhögskola. Du kan läsa in och därmed bli behörig i gymnasiekurser som du saknar eller inte är godkänd i, men du får inte betyg som du kan räkna in i ditt betygssnitt från gymnasiet.