Studeranderättslig standard

Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett centralt råd som inrättas under 2011 med syfte att stärka studerandes rättsliga ställning. Studerande vid folkhögskolekurser som är längre än femton dagar kan vända sig till FSR i tvister om frågor som omfattas av FSR:s uppdrag:

Läs gärna vårt dokument Studeranderättslig standard Kga Folkhögskola 2019